SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Seminarium dr in?. Krzysztofa Szuberta

Email Drukuj PDF

Dnia 17 grudnia 2012 roku o godzinie 12:00 rozpocz??o si? seminarium Panadr in?. Krzysztofa Szuberta pt.: "Wp?yw wybranych uk?adw uelastyczniajacych przesy? pr?du przemiennego na prac? zabezpiecze? odleg?o?ciowych". W trakcie prezentacji prezentacji omwione zosta?y szczeg?wo sterowniki FACTS: IPC, TCSC, oraz UPFC. Prowadz?cy przedstawi? zagadnienia w sposb niezwykle rzeczowy, gdzie - trzeba to powiedzie? wprost - do tematu seminarium nale?a?o przyst?pi? z okre?lon? wiedz? na temat sterownikw, by do ko?ca zrozumie? sens i przekaz Pana doktora.Po prezentacji mia? miejsce panel dyskusyjny, gdzie aktywny udzia? brali Pan prof. Jzef Lorenc oraz Pan dr in?. Ryszard Batura.

Po klikni?ciu w przycisk Wi?cej dwa zdj?cia z seminarium.

Poprawiony: poniedziałek, 17 grudnia 2012 22:09
 

Startupy - jak zarabia? na nowych technologiach

Email Drukuj PDF

Nie wystarczy tworzy? nowe technologie. Trzeba te? wiedzie? jak na nich zarabia?. Podczas spotkania dowiecie si? jak i ile mo?na na nowych rozwi?zaniach zarobi?, jak sprawdzi? czy dany pomys? ma warto?? rynkow? i jak go rozwija?. Oka?e si? ?e startupy to nie w?ska dziedzina, lecz sposb na prowadzenie nowoczesnego biznesu w ka?dej bran?y.

Prowadz?ca: Monika Synoradzka.

Uczestnicy spotkania b?d? mieli okazj? wygra? kilka ciekawych ksi??ek. Obowi?zkowa rejestracja dla chc?cych wzi??? udzia? w wydarzeniu.

REJESTRACJA

Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2012 11:48
 

Geek Girls Carrots #2 Pozna?

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy na Geek Girls Carrot #2, gdzie swoj? prezentacj? b?dzie mia?a Marta Konieczna, cz?onkini i by?a przewodnicz?ca naszego SKN Elektroenergetyka.

Za stron? organizatorw: "W czwartek 13 grudnia w Poznaniu odb?dzie si? drugie spotkanie kobiet, ktre kochaj? nowe technologie. W przed?wi?tecznym klimacie porozmawiamy sobie o projektach w ktrych uczestniczy ka?da z nas. W pierwszej, bardziej oficjalnej cz??ci b?dziemy mog?y pos?ucha? o nowych technologiach w energetyce oraz o technologiach w r?kach humanistw. Zapraszamy do ZOO Coworking Space w Poznaniu (ul. Zwierzyniecka 20). Zaczynamy powitalnym piernikiem o 18.00"

Wiecej informacji znajdziecie TUTAJ - zach?camy do licznego przybycia, szczeglnie wszystkie PANIE ;)

Poprawiony: poniedziałek, 10 grudnia 2012 23:37
 

Wycieczka Elektrociep?ownia Karolin

Email Drukuj PDF

EC KarolinDnia 7 grudnia 2012 nasze ko?o zwiedzi?o Elektrociep?ownie Karolin. W elektrociep?owni pokazano nam jak wygl?da proces rozdrabniania, magazynowania i transportu biomasy. Jest to zwi?zane z zainstalowaniem w Karolinie nowego kot?a w ktrym spalana jest biomasa. Podczas zwiedzania mogli?my zobaczy? jak wygl?da maszynownia elektrowni, nastawnia a tak?e wyprowadzenie mocy. Widzieli?my rwnie? systemy ch?odzenia poszczeglnych elementw elektrowni. Odwiedzili?my pomieszczenie gdzie rozdzielana jest moc do poszczeglnych odbiorcw, a znajduje si? ono w pobli?u Elektrociep?owni Karolin. Prowadz?cy wycieczk? przekaza? wiele cennych i interesuj?cych informacji a tak?e odpowiada? na pytania ktre zadawali mu studenci. W mojej ocenie jedna z lepiej przeprowadzonych wycieczek a prowadz?cy na prawd? pokaza? bardzo du?o. Dzi?kujemy serdecznie Elektrociep?owni Karolin za umo?liwienie nam zwiedzenia obiektu. Kto wie mo?e ktry? z cz?onkw naszego ko?a znajdzie si? w szeregach za?ogi z Karolina:))

Zapraszamy do zapoznania si? z galeri? zdj?? z pi?tkowej wycieczki.

DALKIA POZNA? Zesp? Elektrociep?owni

Poprawiony: niedziela, 09 grudnia 2012 18:06
 

Siemens Wind Power - seminarium

Email Drukuj PDF

Dnia 3 grudnia od godziny 12:00 mia?o miejsce seminarium firmy Siemens Wind Power. Zosta?o ono zorganizowane przez Instytut Elektroenergetyki oraz przez SKN Elektroenergetyka. Go?cili?my przedstawiciela firmy, Pana Bok?, ktry przedstawi? nam podstawowe aspekty dzia?alno?ci firmy. Po prezentacji uczestnicy mieli mo?liwo?? zadawania pyta? do naszego go?cia.

Zapraszamy do zapoznania si? z galeri? zdj?? z dzisiejszego seminarium.

GALERIA

Poprawiony: poniedziałek, 03 grudnia 2012 18:20
 


Strona 13 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Sonda

Wyszukiwarka