SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Startup Sprint Turystyka i Rekreacja

Email Drukuj PDF

Startup Sprint Turystyka i Rekreacja

Jeszcze tylko jeden dzie? zosta? na zg?oszenie si? na Startup Sprint Turystyka i Rekreacja, ktry ju? 22 lutego rozpocznie si? w Poznaniu. Udzia? w wydarzeniu jest bezp?atny. Szczeg?y dost?pne na www.turystyka.startupsprint.org

Startup Sprint to cykliczne wydarzenia, podczas ktrych uczestnicy pod okiem mentorw w ci?gu 48 godzin opracowuj? rozwi?zania dedykowane danej bran?y. Startup to m?oda firma, ktrej dzia?anie oparte jest o nowe technologie, szczeglnie o internet. Dlatego te? wszystkie powsta?e podczas Startup Sprint rozwi?zania powinny je wykorzystywa?.

Najbli?sze wydarzenie b?dzie po?wi?cone szeroko rozumianej turystyce (podr?e, agroturystyka, transport) i rekreacji (rozrywka na ?wie?ym powietrzu - od koncertw po muzea i place zabaw). Co mo?na zyska? bior?c udzia? w Startup Sprint? Na uczestnikw czekaj? warsztaty z budowania modeli biznesowych i user experience, kontakty z przedstawicielami biznesu, mo?liwo?? poznania jak funkcjonuje biznes i jakimi prawami si? rz?dzi. Ponad to du?o kreatywnej pracy, pozytywnej energii i okazja do zdobycia ciekawych nagrd. Rejestracja i wi?cej informacji dost?pna na www.turystyka.startupsprint.org

Poprawiony: czwartek, 21 lutego 2013 13:35
 

Kobieca twarz Politechniki Pozna?skiej

Email Drukuj PDF

Zbli?a si? kolejna akcja Dziewczyny na politechniki.


Z tej okazji tworzymy galeri? zdj?? kobiet z Politechniki Pozna?skiej. Umie?cimy j? na stronach internetowych i poka?emy m?odszym kole?ankom, potencjalnym kandydatkom na studia, ?e nasza Politechnika jest kobieca. Wy?lij zdj?cie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i napisz kilka s?w o sobie, co robisz na Uczelni i dlaczego wybra?a? akurat Politechnik? Pozna?sk?.

Dziewczyny wysy?acie fotki :)))Zesp? Dzia?u Informacji i Promocji PP

Poprawiony: niedziela, 17 lutego 2013 22:17
 

Plany SKN Elektroenergetyka na pocz?tek 2013

Email Drukuj PDF

Ledwie cz?owiek si? obejrza?, a ju? na dobre jeste?my w 2013 roku. Poprzedni rok - a szczeglnie jego ko?cwka - by?a dla nas niezwykle wa?na. Jednym z g?wnych elementw by?a rekrutacja nowych cz?onkw, ktrzy pomogliby realizowa? nam ambitn? list? zada?, ktra przed nami stoi.

Aktualnie g?wnym punktem naszej dzia?ano?ci s? cotygodniowe czwartkowe spotkania. Omawiamy na nich istotne dla nas kwestwie i zadania nad ktrymi systematycznie pracujemy. Ostatnio tak?e zapocz?tkowany zosta? cykl prezentacji wielotematycznych. Aleksandra Figaj przedstawi?a nam informacje na temat swojej praktyki wakacyjnej w USA w firmie GE Hitachi, ?ukasz Wiewira w EC ?era?, natomiast Krzysztof Kruszka mia? okazj? zaprezentowa? kilka zjawisk szeroko poj?tych z pr?dem. Obecni mieli okazj? zobaczy? takie urz?dzenia jak lampe plazmow?, lewitator magnetyczny czy dowiedzie? si? co to s? pentody nadawcze.

Uczestniczymy tak?e w seminariach organizowanych przez Instytut Elektroenergetyki PP wraz z naszym ko?em naukowym, o czym mo?ecie dowiadywa? si? na naszej stronie oraz odwiedzajac nasz fanpage. Jedynym wyj?ciem w ostatnich miesi?cach by?a wycieczka do pobliskiej EC Karolin. W tym aspekcie jednak planujemy wraz z popraw? aury zwiekszy? aktywno??.

Co dalej? Przed nami sesja, ale mimo wszystko nadal dzia?amy aktywnie. Planujemy na wiosne dwa du?e wyjazdy - jeden do Niemiec, drugi mi?dzy innymi do fabryki Legranda w Z?bkowicach ?l?skich. Trwaj? intensywne prace nad realizacj? pe?nych programw tych wyjazdw. Oczywiscie nie zapominamy tak?e o Poznaniu i Wielkopolsce. Kolejny punkt to organizacja seminariw na Politechnice Pozna?skiej. To oczywi?cie aspekty, ktre s? niejako podstawow? nasz? dzia?ano?ci?.

Planujemy jednak kilka innowacyjnych dzia?a?. Interesuj?co zapowiada si? projekt generatora Tesli, budowa pokazowego kot?a fluidalnego czy makiety elektrowni j?drowej. S? to bardzo ciekawe pomys?y, nad ktrymi pracuj? zespo?y pod nadzorami koordynatorw tych?e projektw. Bez w?tpienia to bardzo czasoch?onne, ale tak?e zwi?zane z kosztami finansowymi cele. Jeste?my zainteresowani braniem udzia?u w tegorocznej edycji PozUP czy jak co roku w Dniach Otwartych Wydzia?u Elektrycznego naszej uczelni.

Wymienili?my tutaj jedynie kilka najbli?szych zada?, ktre stoj? przed nami. SKN Elektorenergetyka liczy 75 osb - ka?dy z nas ma w nim swoje miejsce i obowi?zki, jakie ma do wykonania. Liczymy, ?e najbli?sze p?rocze b?dzie dla nas niezwykle prze?omowe. Bedizemy Was stale informowa? o aktualnych wydarzeniach z ?ycia ko?a - odwiedzajcie nasz? stron? oraz fanpage na Facebooku.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2013 21:16
 

?yczenia Bo?onarodzeniowe

Email Drukuj PDF

W imieniu swoim jak rwnie? ca?ego Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetykw, chcia?bym z?o?y? najserdeczniejsze?yczenia ?wi?teczne. Prze?ywania Bo?ego Narodzenia w zdrowiu, rado?ci i ciep?ej rodzinnej atmosferze. Niech szcz??cie w Waszych sercach zago?ci w ten Wigilijny Wieczr. ?ycz? sobie i Naszemu Ko?u samych sukcesw w nowym roku, i ?eby?my zrealizowali wszystkie zamierzone cele.

WESO?YCH ?WI?T !!!

Poprawiony: piątek, 21 grudnia 2012 16:23
 

Startupy - seminarium

Email Drukuj PDF

Dnia 19 grudnia 2012 roku odby?o si? seminarium na temat pomys?w na biznes oraz wdra?ania ich w odpowiedni sposb w ?ycie. Zorganizowane zosta?o przez Akademickie Ko?o Aplikacji Internetowych oraz Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka, a prowadzone by?o przez Tomasza Czapli?skiego z firmy LMS Invest. Firma ta specjalizuje si? w inwestowaniu w projekty, ktre w ich ocenie s? warte inwestycji.

Na spotkaniu mo?na si? by?o dowiedzie? w jaki sposb dzia?a?, gdy ma si? pomys? i pieni?dze na jego realizacj? oraz ewentualnie jak je zdoby?. Pozna? mo?na te? by?o kilka ciekawostek z zakresu biznesu i dzia?a? r?nych portali internetowych. Niektrzy studenci otrzymali rwnie? ksi??ki na temat realizowania projektw w biznesie. Studenci mieli wiele pyta? do prowadz?cego, ktry ch?tnie odpowiada? na ka?de z nich.

Zapraszamy do galerii z seminarium.

Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 01:48
 


Strona 12 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Sonda

Wyszukiwarka