SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Szkolenie ASTAT

Email Drukuj PDF
Dnia 13.01.2016 r. odbyło się szkolenie z Firmą ASTAT na temat pomp ciepła, dolnych źródeł energii i fotowoltaiki oraz metod analizy źródła zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z wykorzystaniem programu WinPQ mobil (na przykładzie danych pomiarowych). Serdecznie dziękujemy Przedstawicielom Firmy za przeprowadzenie szkolenia!Firma Astat funkcjonuje na rynku od 1992 roku, przez lata działalności w branży automatyki przemysłowej, energetyki i miernictwa, inteligentnych instalacji budynkowych i wielu innych zgromadziliśmy wiedzę, którą chcemy się z Państwem podzielić! Doradztwem technicznym i aktualnymi informacjami ze świata nowych technologii służymy Państwu od lat. W powstałym przy naszej firmie „Ogólnopolskim centrum promowania monitoringu i kontroli zużycia i jakości energii elektrycznej” chcemy zapoznać Państwa z tak istotną w obecnych czasach tematyką zintegrowanych systemów do pomiaru i kontroli zużycia i jakości energii elektrycznej. Za cel postawiliśmy sobie organizację szkoleń i konferencji, które dadzą Państwu rzetelną i najaktualniejszą wiedzę teoretyczną (normy prawne, rozwiązania techniczne) oraz pokażą jak wykorzystać ją w praktyce.Ogólnie o firmie:
Firma ASTAT Sp. z o.o. istnieje już od 1992 roku. Od ponad 20-tu lat swojej działalności zyskała zaufanie klientów oraz opinię solidnego partnera, energicznie dostosowującego się do ciągle rosnących wymagań polskiego rynku. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Ma również swój oddział w Obłaczkowie pod Wrześnią i Zabrzu. W 2013 ukończone zostało nowoczesne Centrum Logistyczne we Wrześni o powierzchni magazynowej 2 500 m2. Firma, dzięki współpracy z 20-toma Przedstawicielami Handlowymi, opiekującymi się klientami na terenie całego kraju, oferuje nie tylko sprzedaż produktów lecz również wsparcie i doradztwo techniczne wyspecjalizowanych w swoich grupach produktowych Product Managerów. Zaufały jej liczne sieci hurtowni. Swoją ofertą dociera do wielu firm produkcyjnych i przemysłowych, a także klientów indywidualnych, zaopatrując je kompleksowo w niezbędne elementy. Firma Astat posiada w swoim asortymencie całą gamę produktów związanych z automatyką przemysłową, energetyką, miernictwem, kompatybilnością elektromagnetyczną, automatyką budynków, a także taśmami, materiałami samoprzylepnymi oraz specjalistycznymi klejami przemysłowymi.

Poprawiony: czwartek, 14 stycznia 2016 16:28
 

Akademia PV: Zabezpieczenia w fotowoltaice - ochrona przeciwporażeniowa

Email Drukuj PDF

Po stronie DC instalacja fotowoltaiczna jest zazwyczaj źródłem prądu o natężeniu do 8A (w przypadku jednego pasma paneli połączonych w szereg) i napięciu sięgającym prawie 1000V. System jest odizolowany od ziemi, a więc nie jest możliwy przepływ prądu przez ciało człowieka – dotykającego tylko jednego bieguna instalacji – do ziemi. Prąd może przepływać tylko od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego. Oczywiście porażenie jest możliwe i w takim przypadku przez ciało człowieka przepływa prąd stały o wartości (najczęściej) większej niż 2A, który wywołuje poważne oparzenia oraz może wywołać migotanie komór sercowych. Na podstawie badań i analiz przeprowadzonych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) przyjęto, że graniczna wartość prądu stałego płynącego przez ciało człowieka w dłuższym czasie wynosi zaledwie 70mA. A więc zabezpieczenia przeciwporażeniowe w systemach fotowoltaicznych są niezbędne.

Ochrona przeciwporażeniowa

Przede wszystkim należy zadbać o zapewnienie ochrony podstawowej – przed dotykiem bezpośrednim. Dodatkowo należy zapewnić możliwą ochronę przed dotykiem pośrednim – przy uszkodzeniu. Rodzaj i poziom zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej w każdym przypadku zależy od warunków środowiskowych i od parametrów systemu fotowoltaicznego.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest realizowana przez izolację podstawową oraz wszelkie działania ograniczające dostęp do elementów systemu PV. W przypadku farm fotowoltaicznych niezbędne jest odpowiednie ogrodzenie całej farmy. Wszystkie budynki i rozdzielnie znajdujące się na terenie farmy, zawierające wyposażenie elektryczne powinny być zamykane na klucz. Tabliczki ostrzegawcze muszą się znajdować na każdej rozdzielni, na wszystkich drzwiach stacji transformatorowej oraz na płocie (co kilka metrów). Kable i przewody powinny być prowadzone pod ziemią lub w osłonach.

Jeżeli chodzi o ochronę przeciwporażeniową podstawową w budynkach, to umieszczenie systemu fotowoltaicznego na dachu (na odpowiedniej wysokości większej niż 2,5m) zapewnia ograniczenie dostępu do elementów systemu. W przypadku, gdy dostęp na dach budynku mają osoby nieupoważnione, należy wykonać dodatkowe osłony wokół systemu lub ograniczyć dostęp na dach. Inwertery najczęściej montuje się wewnątrz budynku. Są one wykonane w I klasie izolacji, więc powinny się znajdować w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie lub w dodatkowych obudowach zamykanych na klucz. Przewody w budynku są prowadzone pod tynkiem lub w przeznaczonych do tego trasach kablowych, korytach itp. Również w budynkach należy stosować tabliczki ostrzegawcze. Nie można także zapomnieć o umieszczeniu wyłącznika awaryjnego (np. PPOŻ) w dostępnym i widocznym miejscu.

Zabezpieczenie inwertera

Ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem pośrednim jest realizowana przez wykorzystanie urządzeń II klasy ochronności oraz uziemione połączenia wyrównawcze. Panele fotowoltaiczne są zazwyczaj wykonane w II klasie ochronności, a przewody i kable DC mają wzmocnioną lub podwójną izolację. Jeżeli tak nie jest, to należy wykonać uziemione połączenia wyrównawcze metalowych elementów systemu, uziemienie jednego z przewodów strony DC (minus) oraz konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń zwarciowych po stronie DC. Zabezpieczenia te jednak nie zapewniają samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku każdego uszkodzenia, ze względu na zależność prądu zwarciowego paneli od nasłonecznienia, dlatego najlepszym i najczęściej stosowanym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu po stronie DC systemu PV jest izolacja podwójna lub wzmocniona oraz urządzenia w II klasie ochronności. Zdarza się, że producent inwertera zaleca uziemienie jednego z przewodów mimo tego, że panele i przewody są w II klasie ochronności. Jest to spowodowane brakiem separacji galwanicznej pomiędzy stroną DC i AC wewnątrz inwertera i ma chronić system PV przed uszkodzeniem w przypadku prądów zwarciowych pochodzących z sieci elektroenergetycznej. Poza tym wykonuje się połączenia metalowych, przewodzących części konstrukcyjnych systemu z główną szyną uziemiającą budynku lub uziomem, ale jest to część ochrony odgromowej a nie przeciwporażeniowej. Sam inwerter zazwyczaj posiada tylko izolację podstawową, dlatego jeśli nie ma możliwości umieszczenia go poza dostępem osób nieupoważnionych, musi zostać zamontowany w dodatkowej obudowie zamykanej na klucz. Inwerter musi być połączony z zaciskiem PE sieci AC i posiada do tego przeznaczone wyprowadzenie na przewód PE.

Podczas prac konserwacyjnych lub podczas napraw awaryjnych inwerterów należy zadbać o zapewnienie bezpiecznej izolacji inwertera od sieci elektroenergetycznej oraz źródła napięcia DC – paneli PV. Realizowane jest to przez wyłączniki, rozłączniki lub odłączniki przeznaczone do tego celu – do galwanicznego rozłączania prądów roboczych lub przeciążeniowych DC. Podobnie po stronie AC systemu należy zastosować odpowiednie wyłączniki lub rozłączniki. Inwerter powinien być możliwy do bezpiecznego odłączenia po stronie DC i AC.

Podsumowując

Ochronę przeciwporażeniową w systemach fotowoltaicznych realizuje się przez:

1. Ochronę podstawową, przed dotykiem bezpośrednim

• Izolacja podstawowa

• Ograniczenie dostępu – osłony, płoty, bariery, umieszczenie poza zasięgiem ręki,

• Odłączenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac konserwacyjnych i usuwania awarii

2. Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych („Pod napięciem”, „Nie dotykać” itp.)

3. Ochronę przy uszkodzeniu

• Urządzenia II klasy ochronności lub uziemione połączenia wyrównawcze

• Połączenie inwertera z przewodem PE sieci AC.

Zespół EasySolar

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź portal branżowy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz stażu lub praktyk? Skontaktuj się z nami i dołącz do naszego zespołu! EasySolar ciągle się rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osób. Wyślij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Akademia PV: Falownik i jego rola

Email Drukuj PDF

Obecny system rozliczeń

Jednym z najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej jest falownik. Jest to urządzenie stanowiące tak naprawdę serce układu, bez którego instalacja nie byłaby w stanie generować poprawnie energii elektrycznej. To dzięki niemu produkowany przez panele fotowoltaiczne prąd stały jest dostosowywany do wymagań sieci elektroenergetycznej co pozwala nam na jego wykorzystanie w ramach gospodarstwa domowego oraz przesłanie do sieci. Jest to główna, lecz nie jedyna funkcja nowoczesnych falowników. Urządzenia te są również odpowiedzialne za:

Szukanie punktu mocy maksymalnej

Uzyskiwanie maksymalnej mocy układu możliwe jest dzięki urządzeniom zwanym MPP trackerami, których zadaniem jest przekształcenie prądu docierającego do inwertera w taki sposób by uzyskać jak największą moc. W zależności od typu inwertera może on posiadać od jednego do kilku modułów MPPT. Ich liczba jest szczególnie ważna w przypadku instalacji złożonej z paneli o różnym kącie nachylenia lub azymucie. Każdy string przyłączony do jednego MPPT powinien charakteryzować się zbliżonymi warunkami pracy i ustawieniem. Tylko wtedy możliwe będzie prawidłowe określenie punktu mocy maksymalnej, a tym samym zwiększenie wydajności całej instalacji.

Monitoring instalacji

Nowoczesne inwertery pozwalają na dokładny monitoring i analizę pracy instalacji. Rozwiązanie te nie tylko umożliwiają na łatwe sprawdzanie parametrów pracy instalacji ale dzięki modułom wi-fi, są w stanie nas zdalnie poinformować o awarii systemu.

Odcinanie od sieci w przypadku awarii

Kolejną ważną funkcją inwertera jest odcinanie instalacji PV w przypadku przerwania dopływu prądu z sieci. Jest to niezwykle ważna funkcja inwertera, która nie tylko zabezpiecza cały system przed ewentualnym uszkodzeniem, ale także zapewnia bezpieczną pracę zespołu prowadzącego np. konserwację sieci elektroenergetycznej.

Zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych przed degradacją napięciem indukowanym (PID)

Ta forma degradacji paneli odpowiedzialna za  spadek ich mocy powodowana jest przez niewielki upływ prądu przy wysokim napięciu. Zjawisko PID może stanowić poważne zagrożenie dla praktycznie wszystkich rodzajów paneli PV, szczególnie tych pracujących w wilgotnym i ciepłym klimacie. Najlepszym sposobem zapobiegania temu zjawisku jest uziemienie bieguna ujemnego, które możliwe jest w przypadku inwerterów transformatorowych.

Jak widać przekształcanie prądu stałego na zmienny to nie jedyna funkcja nowoczesnego inwertera. W związku z tym podczas jego doboru nie powinniśmy się kierować jedynie jego sprawnością oraz mocą nominalną, ale również innymi często równie istotnymi parametrami.

Zespół EasySolar

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź portal branżowy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz stażu lub praktyk? Skontaktuj się z nami i dołącz do naszego zespołu! EasySolar ciągle się rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osób. Wyślij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 03 grudnia 2015 23:32
 

Akademia PV: Zasada działania paneli fotowoltaicznych

Email Drukuj PDF

Generacja energii elektrycznej

Panele fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu. Jest to zjawisko, które powoduje powstawanie siły elektromotorycznej w półprzewodniku. W przypadku ogniw fotowoltaicznych energię elektryczną generują fotony padające na półprzewodnik, z którego są zbudowane ogniwa.


Półprzewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zależności od technologii, są:
krzem amorficzny,
krzem polikrystaliczny,
krzem krystaliczny,
tellurek kadmu,
halogenki,
barwniki i związki organiczne.

Efekt fotowoltaiczny występuje jednak w każdym półprzewodniku przy charakterystycznym dla danego materiału zakresie długości fal oraz z różną intensywnością.

Po dostarczeniu do półprzewodnika odpowiedniej ilości energii za pomocą fotonów dochodzi do „wybicia” części elektronów z pasma walencyjnego dzięki czemu powstaje tzw. dziura elektronowa, która stanowi nośnik ładunku. Proces ten prowadzi do przemieszczania się elektronów i w konsekwencji produkcji prądu.

Jest to oczywiście daleko idące uproszczenie jednak umożliwia nam wyobrażenie sobie procesów zachodzących w naszych ogniwach. Jak widać cały proces jest nieskomplikowany i zachodzi w oparciu o proste zjawiska fizyczne. Nie mamy tu do czynienia z jakimikolwiek reakcjami chemicznymi, które mogłyby np. powodować emisję szkodliwych substancji.

Sprawność paneli

Efekt fotowoltaiczny niestety cechuje się bardzo niską sprawnością, co przez wielu uznawane jest za piętę achillesową fotowoltaiki. Przeciętne panele fotowoltaiczne faktycznie cechują się sprawnością rzędu kilku procent, która spada pod wpływem wysokich temperatur.

Rodzaj panelu

Sprawność

Spadek wydajności wraz ze wzrostem temperatury

Monokrystaliczny

14-18%

0,42-0,5 %/°C

Polikrystaliczny

14-16%

0,39-0,46 %/°C

CdTe

10-13%

0,2-0,24 %/°C

Amorficzny

6-10%

0,17-0,25 %/C

CIGS i CIS

11-14%

0,32-0,41 %/C

Należy jednak mieć na uwadze, że parametr ten w przypadku większości instalacji przydomowych może być uznawany za drugorzędny. Wynika to z faktu posiadania przez inwestora zazwyczaj dość dużej powierzchni dachu. Dzięki temu, niską jednostkową produkcję energii elektrycznej jesteśmy bez problemu w stanie nadrobić zastosowaniem większej liczby paneli. W tym przypadku najważniejszym parametrem jaki będzie nas interesował jest cena 1 W instalacji fotowoltaicznej opisywanego w [PLN/Wp], a nie faktyczna sprawność paneli.

Budowa paneli

Półprzewodniki to jednak nie jedyne elementy paneli fotowoltaicznych.

Najpopularniejsze na polskim rynku ogniwa poli- i monokrystaliczne zbudowane są
dodatkowo z:

- szyby hartowanej osłaniającej panele od góry,

- ramki zapewniającej im sztywność oraz pozwalające na zastosowanie klem mocujących,

- ochronnej folii EVA oraz PET,

- płyty z tworzywa zabezpieczającej panele od spodu,

- puszki przyłączeniowej pozwalającej na przyłączenie panelu z inwerterem.

Ustawienie paneli

Rodzaj zastosowanej technologii to nie jedyny parametr wpływający na prawidłowe działanie naszej instalacji. Podczas realizacji inwestycji związanej z fotowoltaiką zawsze należy pamiętać o tym, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłową pracę instalacji będzie odpowiednie rozmieszczenie paneli.

Prawidłowo wykonany projekt instalacji powinien zakładać:

- zminimalizowanie ryzyka częstego zacenienia,

- stawienie paneli pod odpowiednim kątem (około 30 stopni),

- ustawienie paneli w kierunku południowym (chodź obecnie spotyka się również ustawienie tzw. „wschód-zachód”).

Pomimo tego, że sam efekt fotowoltaiczny jest zjawiskiem opartym o podstawowe prawa fizyki, do jego okiełznania wymagana jest nie tylko nowoczesna technologia ale również wiedza projektantów i instalatorów.

Zespół EasySolar

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź portal branżowy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz stażu lub praktyk? Skontaktuj się z nami i dołącz do naszego zespołu! EasySolar ciągle się rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osób. Wyślij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: niedziela, 29 listopada 2015 18:10
 

Rozpoczęcie cyklu Akademia PV

Email Drukuj PDF

Razem z EasySolar, firmą z branży PV, przygotowaliśmy cykl artykułów związanych z fotowoltaiką pod nazwą AKADEMIA PV.

Nasze Koło wielokrotnie współpracowało z EasySolar, wspólnie organizowaliśmy szkolenia z zakresu
projektowania instalacji, a kilku członków SKNu obecnie tam pracuje.
Dzięki serii artykułów poznacie zagadnienia takie jak:
  1. Zasada działania różnych rodzajów paneli fotowoltaicznych,
  2. Rola inwertera w instalacji fotowoltaicznej,
  3. Nowoczesne technologie z zakresu paneli i inwerterów,
  4. Rodzaje stosowanej ochrony w instalacjach PV,
  5. Możliwości uzyskania dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne.

Serdecznie zapraszamy do poszerzenia swojej wiedzy!

Poprawiony: niedziela, 29 listopada 2015 17:48
 


Strona 2 z 15

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Sonda

Wyszukiwarka