SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Mali Naukowcy

Email Drukuj PDF
W piątek 12.06 mieliśmy okazję uczestniczyć w imprezie "Mali Naukowcy" na Politechnice Poznańskiej organizując warsztaty dla dzieci, a w sobotę 13.06 braliśmy udział w Pikniku Beiersdorf dla dzieci z domu dziecka. W czasie tych dwóch wydarzeń młodzi naukowcy mieli okazję zapoznać się z tajnikami powstawania prądu oraz tajemnicami elektroniki. Wykazali się przy tym ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością;) Dziękujemy GO4Robot za współpracę przy obu eventach, a wszystkich zapraszamy do odwiedzenia strony chłopaków i sprawdzenia jak wspaniałe rzeczy potrafią wyczarować z klocków Lego! https://www.facebook.com/Go4Robot

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015 16:04
 

Dziewczyny na Politechniki

Email Drukuj PDF

W czwartek 23.04.2015r. na Politechnice odbył się Dzień Dziewczyn na Politechniki oraz Drzwi otwarte uczelni. Nasze koło miało okazję zaprezentować się na stoisku jako jedno z kół działających na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W Centrum Wykładowym PP tego dnia zjawiło się wielu kandydatów na studia, którzy znaleźli wiele ciekawych atrakcji jak i również użytecznych i ważnych informacji. Rozmawialiśmy z licealistami, odpowiadaliśmy na nawet najbardziej nurtujące ich pytania dotyczące studiów oraz rekrutacji czy studenckiego życia i możliwości rozwoju zainteresowań na uczelni technicznej. Przewodnicząca SKN Elektroenergetyka Maria Ciarkowska jako ambasadorka akcji Dziewczyny na Politechniki poprowadziła warsztaty dla dziewczyn z komunikacji i motywacji oraz opowiedziała o tym, jak poradzić sobie w pierwszych dniach na uczelni i znaleźć „wspólny język” z inżynierami. Mamy nadzieję, że młodsze koleżanki i koledzy dzięki uczestnictwu w tym dniu na uczelni mieli możliwość podjęcia dobrej decyzji dotyczącej kierunków studiów i że możemy powiedzieć „Do zobaczenia w październiku na Politechnice Poznańskiej”.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015 16:05
 

Marcowa wycieczka oraz Drzwi Otwarte Wydziału Elektrycznego

Email Drukuj PDF
W czwartek 26 marca odbył się wyjazd SKN Elektroenergetyka do farmy wiatrowej w Margoninie i elektrociepłowni w Pile. W Margoninie mieliśmy okazję zwiedzić stację elektroenergetyczną i poznać elementy wchodzące w jej skład. Ponadto przedstawiona została nam budowa siłowni wiatrowej i podstawowe parametry jej pracy. Natomiast w Pile zajrzeliśmy do sterowni, w której operatorzy przedstawili nam jak zdalnie kieruje się parametrami pracy elektrociepłowni. Mieliśmy okazję obejrzeć pracę kotła. Poznaliśmy m. in. system automatyki urządzeń, system chłodzenia i schemat pilskiej sieci ciepłowniczej.

Dnia 28.03.15 odbyły się „Drzwi otwarte” Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Tegoroczni maturzyści wysłuchali prezentacji podczas której mieli okazję zapoznać się z ofertą kierunków studiów dostępnych na naszym wydziale. Następnie członkowie Samorządu Studenckiego oprowadzali licealistów po wybranych laboratoriach, między innymi „Wysokich Napięć”, „Robotów Mobilnych” czy „Odnawialnych Źródeł Energii”. Kandydaci na studia mogli również zapoznać się z działalnością kół naukowych, w tym naszego, SKN Elektroenergetyka, a także usłyszeć odpowiedzi na pytania dotyczące studiów i akademickiego życia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obu wydarzeń w zakładce GALERIE.
Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2015 13:34
 

Czyste technologie węglowe – IGCC

Email Drukuj PDF

Czyste technologie węglowe określa się jako ogół procesów, systemów oraz sposobów efektywnego wykorzystania węgla, mających na celu szczególnie znaczne ograniczenie wpływu produktów jego spalania (m.in. tlenki azotu, tlenki siarki oraz dwutlenki węgla) na środowisko naturalne. Polska posiada bardzo duży potencjał węglowy, a jego udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w skali naszego kraju wynosi znacznie ponad osiemdziesiąt procent. W związku z przewidywanymi co raz większymi ograniczeniami emisji gazów cieplarnianych oraz spodziewanymi opłatami związanymi z przekraczaniem tych ograniczeń, warto zauważyć, że ponieważ Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE, a wiszą nad nami kary wysokości nawet 4 mld zł, uchybienia są ciągłe i Polska nic z tym nie robi, warto zauważyć, że jako kraj bogaty w zasoby węgla, powinniśmy przejść do jak najbardziej aktywnej polityki, dotyczącej wykorzystania czystych technologii węglowych w energetyce. Przez czyste technologie węglowe należy rozumieć zarówno wpływ na proces spalania węgla (np. spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen, siłownie na parametry nadkrytyczne) jak i wpływ na proces oczyszczania produktów spalania węgla (np. odsiarczanie, odpylanie) czy też będący przedmiotem tego artykułu układ IGCC, gdzie osiąga się wpływ na proces zgazowania węgla, przed jego spaleniem.

IGCC (z ang. Integrated Gasification Combined Cycle)  jest to układ gazowo - parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla, bardzo korzystny ze względu na to, że jest to najbardziej ekologiczny układ węglowy, w związku z czym opłacalny w kraju, który posiada duży potencjał tego paliwa. W układzie IGCC osiągamy o prawie połowę niższe zużycie wody, w zestawieniu z konwencjonalnymi siłowniami węglowymi. Warto również zauważyć, że układ ten możemy zaliczyć jako prawie zeroemisyjny, w  przypadku zastosowania w nim technologii wychwytu dwutlenku węgla, które bazują przede wszystkim na absorpcji fizycznej, chociaż obecnie prowadzone są również badania nad membranowymi technologiami separacji CO2. Należy pamiętać, że wychwyt CO2 w układach IGCC odbywa się przed procesem spalania węgla, co z języka angielskiego określa się jako pre-combustion capture. Istnieje wskazanie na wykorzystywanie w układach IGCC technologii membranowych, ze względu na wysokie ciśnienie gazu syntezowego oraz uzyskanie gazu bogatego w cząsteczki H2 po procesie separacji CO2. Ideowo, układ IGCC ukierunkowany na produkcję energii elektrycznej, składa się z następujących procesów:

  • Zgazowania w generatorze paliwa np. węgla w niskokaloryczne i średniokaloryczne paliwo gazowe, którego skład zależy od rodzaju substancji podlegającej zgazowaniu oraz od technologii zgazowywania, czyli głównie od tego jaki czynnik zgazowujący zostanie wykorzystany do procesu (np. tlen, powietrze, para wodna). Wartość opałowa otrzymanego paliwa gazowego mieści się w szerokim zakresie od 4 MJ/m3 do nawet 33 MJ/m3.
  • Otrzymany w procesie zgazowania gaz syntezowy kierowany jest poprzez wymienniki ciepłą do instalacji oczyszczania (głównie oczyszczanie z cząstek stałych, związków siarki  oraz wychwyt CO2).
  • Spalenie oczyszczonego gazu w komorze spalania układu gazowego, a następnie przekierowanie spalin do turbozespołu z turbiną gazową i generacja energii elektrycznej.
  • Wykorzystanie entalpii spalin wylotowych turbiny gazowej  w kotle odzysknicowym, generującym parę na potrzeby układu parowego z turbozespołem z turbiną parową i generacja energii elektrycznej.

Animację pracy układu IGCC warto obejrzeć na stronie:

http://www.duke-energy.com/about-us/how-igcc-works.asp

Warto zauważyć, że sprawność wytwarzania energii elektrycznej osiąga wartość na poziomie 35% - 40% w przypadku instalacji IGCC z wychwytem CO2 oraz nawet do 44% w przypadku instalacji bez wychwytu CO2. Osiągamy najniższą emisję zanieczyszczeń, spośród dostępnych technologii węglowych oraz mamy możliwość zgazowania różnych paliw m.in. węgla kamiennego, węgla brunatnego czy też biomasy. Ważnym aspektem, kluczowym dla procesu zgazowania, jest wykorzystany czynnik zgazowujący. Najczęściej stosowanymi czynnikami zgazowującymi są tlen, powietrze i para wodna. Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, ze względu na bardzo dużą dostępność, najtańszym jest wykorzystanie powietrza, jako czynnika zgazowującego, jednak wiąże się to z obecnością dużej ilości N2 w powstającym gazie syntezowym, co jest niekorzystne, ze względu na to, że gaz ten jest niereaktywny w dalszym procesie spalania. Najkorzystniejsze jest wykorzystanie tlenu, dające nam w gazie syntezowym znaczne ilości CO i H2, w związku z czym wartość opałowa otrzymanego produktu zgazowania jest wyższa. Warto jednak zauważyć, że zgazowanie z wykorzystaniem tlenu, jako czynnika zgazowującego, wiąże się z budową dodatkowej instalacji separacji tlenu z powietrza ASU (z ang. Air Separation Unit) co z kolei zwiększa nakłady inwestycyjne. Kolejną ważna instalacją technologiczną w układzie IGCC jest generator gazu, mający głównie wpływ na skład oraz postać powstałego gazu syntezowego oraz na stopień konwersji węgla, czyli procentowa ilość węgla, która przereagowała w generatorze gazu. Generatory klasyfikuje się na podstawie przepływu paliwa w strefie reakcyjnej. W skali przemysłowej, zasadniczo stosowane są trzy typy: ze złożem stałym, ze złożem fluidalnym oraz ze złożem strumieniowym. Układ ze złożem stałym charakteryzuje się najprostszą konstrukcją, jednak w wytworzonym gazie znajduję się takie produkty odgazowywania jak smoła czy ciekłe węglowodory, co powoduje konieczność specjalnych metod oczyszczania gazu. Układy ze złożem fluidalnym pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia kontaktu cząstek czynnika zgazowującego i zgazowywanego, jednak bardzo dużą wadą tego układu są stosunkowo niskie stopnie konwersji węgla. Najbardziej korzystnym jest ostatni z wymienionych, generator gazu ze złożem strumieniowym, ponieważ można w nim wykorzystać każdy węgiel, niezależnie od zawartości popiołu oraz jego zdolności do spiekania. W połączeniu z tlenem i parą wodną jako czynnikami zgazowującymi stopień konwersji węgla osiągany jest na poziomie 99%, a w powstałym gazie syntezowym nie ma ani substancji smolistych, ani fenoli. Jedyną wadą generatora ze złożem strumieniowym, są utrzymywane w nim wysokie temperatury eksploatacyjne, co wiąże się z wykorzystanie kosztownych materiałów konstrukcyjnych oraz wysokotemperaturowych wymienników ciepła, co powoduje wyższe koszty inwestycyjne. W ocenie efektywności procesu zgazowania paliwa, pomijając wcześniej wspomniany stopień konwersji węgla, stosuję się również inne wskaźniki, takie jak np. efektywność energetyczna „na zimno” ηz mówi nam o stosunku strumienia masy paliwa doprowadzonego do zgazowania do strumienia masy gazu, uzyskanego w tym procesie lub stosunku wartości opałowej paliwa do wartości opałowej otrzymanego gazu. W zależności od zastosowanych technologii oraz parametrów prosu zgazowania, efektywność energetyczna „na zimno” mieści się w granicach ηz = 70 – 91%, przy czym największe wartości osiąga się przy zgazowaniu w złożu strumieniowym.

Podsumowując układy IGCC są przyszłością jeśli chodzi o wykorzystanie węgla jako paliwa w energetyce, która ma się stawać coraz czystsza. Układy te w komercyjnych warunkach pracują obecnie w kilku wysoce rozwiniętych krajach takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Hiszpania, Wielka Brytania czy Holandia. Obecnie największym blokiem jest układ Powerfuel w Anglii, o nominalnej mocy docelowej 900MW. Do 2016 roku ma powstać kolejnych dziewięć układów gazowo – parowych ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (głównie w USA i w krajach azjatyckich). Warto podkreślić, że tego typu układ powinien być również przyszłością dla Polskiej energetyki, borykającej się głównie z problemami, związanymi z wysoka emisją gazów cieplarnianych. Przy takim potencjale węglowym, układ IGCC połączony z separacją CO2 wydaje się być idealnym rozwiązaniem.

 

 

Bibliografia:

Kotowicz J., Bartela Ł. i inni, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węgla IGCC, Gliwice 2012;

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 11:00
 

MakerSpace 2014

Email Drukuj PDF
Drony, roboty, ważne osobistości. Czyżby gala rozdania nagród Nobla? Nie! To MakerSpace 2014! Event organizowany przez Geek Girls Carrots 21 listopada w Centrum Kultury Zamek przyciągnął tłumy obserwatorów jak i wystawców.
Przechodząc korytarzami można było się natknąć na stoiska z takimi urządzeniami jak: drukarki 3D, Oculus Rift czy wspomniane wcześniej drony. Obok profesjonalnych firm znajdowały się placówki różnych kół naukowych. Naszą Politechnikę reprezentowali: Aeroklub, Inżyniera Środowiska, no i oczywiście Elektroenergetyka. Możliwość budowy różnorodnych układów elektronicznych oraz szansa na zaznajomienie się z funkcjonowaniem kotła fluidalnego cieszyła się sporym zainteresowaniem widzów w każdej grupie wiekowej. Uśmiechy najmłodszych oraz gratulacje starszych potwierdziły fakt, że nasze koło po raz kolejny wykonało świetną pracę w przygotowaniu do wydarzenia oraz zaprezentowaniu elektroenergetyki w ciekawy sposób. Nie pozostaje więc nic innego jak tylko czekać na następną okazję do wypróbowania swych sił w tworzeniu ciekawych obiektów techniki oraz zaproszenia na przyszłoroczną edycję MakerSpace.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/1377165_833556123374134_6821894946573788381_n.jpg?oh=6fba7d71aecb44e9ba98f3b4cef72eeb&oe=551307E1&__gda__=1427750454_f25dbb2e53691c92501cbf884f5e591b

https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10846030_833556113374135_3305824370023183823_n.jpg?oh=cb9cd2c02d38c4d7975f29be022231e5&oe=55091EB5

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p480x480/1901560_833556110040802_574657430398897134_n.jpg?oh=eb7cf9423a70c4795df42de3052064ba&oe=550884CB&__gda__=1423114766_1d546f28b1920d228ca2694b5f72ea83


 


Strona 4 z 15

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Sonda

Wyszukiwarka