SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

VI Szko?a Energetyki J?drowej - Warszawa/?wierk

Email Drukuj PDF


W dniach 5 - 8 listopada 2013 roku odby?a si? szsta Mi?dzynarodowa Szko?a Energetyki J?drowej organizowana przez Narodowe Centrum Bada? J?drowych w ?wierku.

Szko?a by?a okazj? do spotkania osb zainteresowanych energetyk? jadrow? - przedstawicieli firm, jednostek rz?dowych, ale tak?e studentw i doktorw do poszerzenia swojej wiedzy i nawi?zania kontaktw z osobami zwi?zanymi z bran??. W?rd go?ci mieli?my okazj? zobaczy? mi?dzy innymi przestawicieli Ministerstwa Gospodarki, PGE EJ1, firm jak Hitachi, Westinghouse, Candu, EDF Polska S.A. i wielu innych.

Mieli?my okazj? uczestniczy? w dwch etapach szko?y: cz??ci warsztatowej oraz cz??ci wyk?adowej. Ta pierwsza trwa?a jeden dzie? (5 b?d? 8 listopada, w zale?no?ci od przydzia?u) i odbywa?a si? w ?weirku pod Otwockiem, w siedzibie Narodowego Centrum Bada? J?drowych, z kolei cz??? wyk?adowa mia?a miejsce w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie (6 oraz 7 listopada).

Zdecydowanie najwi?kszym zainteresowaniem cieszy?y si? wyk?ady prowadzone przez przedstawiciela gospodarza, dr in?. Andrzeja Strupczewskiego, prof. nadzw. NCBJ, ktry niezwykle interesuj?co przedstawia? zagadnienia zwiazane z bezpiecze?stwem elektrowni j?drowych czy te? jako gospodarz bloku Programu Energetyki J?drowej w Polsce. Ka?dy ze s?uchaczy by? pod wra?eniem jego du?ej wiedzy, a tak?e z zainteresowaniem wys?uchiwa? anegdot zwi?zanych z jego do?wiadczeniami z przesz?o?ci przy wszelkich pracach nad popularnie nazywanymi "j?drwkami".Gor?co polecamy zapozna? si? z oficjalnym sprawozdaniem z VJ Mi?dzynarodowej Szko?y Energetyki J?drowej: SPRAWOZDANIE


 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości 

Sonda

Wyszukiwarka