SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Szkolenie ASTAT

Email Drukuj PDF
Dnia 13.01.2016 r. odby?o si? szkolenie z Firm? ASTAT na temat pomp ciep?a, dolnych ?rde? energii i fotowoltaiki oraz metod analizy ?rd?a zak?ce? w sieciach elektroenergetycznych z wykorzystaniem programu WinPQ mobil (na przyk?adzie danych pomiarowych). Serdecznie dzi?kujemy Przedstawicielom Firmy za przeprowadzenie szkolenia!Firma Astat funkcjonuje na rynku od 1992 roku, przez lata dzia?alno?ci w bran?y automatyki przemys?owej, energetyki i miernictwa, inteligentnych instalacji budynkowych i wielu innych zgromadzili?my wiedz?, ktr? chcemy si? z Pa?stwem podzieli?! Doradztwem technicznym i aktualnymi informacjami ze ?wiata nowych technologii s?u?ymy Pa?stwu od lat. W powsta?ym przy naszej firmie Oglnopolskim centrum promowania monitoringu i kontroli zu?ycia i jako?ci energii elektrycznej chcemy zapozna? Pa?stwa z tak istotn? w obecnych czasach tematyk? zintegrowanych systemw do pomiaru i kontroli zu?ycia i jako?ci energii elektrycznej. Za cel postawili?my sobie organizacj? szkole? i konferencji, ktre dadz? Pa?stwu rzeteln? i najaktualniejsz? wiedz? teoretyczn? (normy prawne, rozwi?zania techniczne) oraz poka?? jak wykorzysta? j? w praktyce.Oglnie o firmie:
Firma ASTAT Sp. z o.o. istnieje ju? od 1992 roku. Od ponad 20-tu lat swojej dzia?alno?ci zyska?a zaufanie klientw oraz opini? solidnego partnera, energicznie dostosowuj?cego si? do ci?gle rosn?cych wymaga? polskiego rynku. Siedziba firmy znajduje si? w Poznaniu. Ma rwnie? swj oddzia? w Ob?aczkowie pod Wrze?ni? i Zabrzu. W 2013 uko?czone zosta?o nowoczesne Centrum Logistyczne we Wrze?ni o powierzchni magazynowej 2 500 m2. Firma, dzi?ki wsp?pracy z 20-toma Przedstawicielami Handlowymi, opiekuj?cymi si? klientami na terenie ca?ego kraju, oferuje nie tylko sprzeda? produktw lecz rwnie? wsparcie i doradztwo techniczne wyspecjalizowanych w swoich grupach produktowych Product Managerw. Zaufa?y jej liczne sieci hurtowni. Swoj? ofert? dociera do wielu firm produkcyjnych i przemys?owych, a tak?e klientw indywidualnych, zaopatruj?c je kompleksowo w niezb?dne elementy. Firma Astat posiada w swoim asortymencie ca?? gam? produktw zwi?zanych z automatyk? przemys?ow?, energetyk?, miernictwem, kompatybilno?ci? elektromagnetyczn?, automatyk? budynkw, a tak?e ta?mami, materia?ami samoprzylepnymi oraz specjalistycznymi klejami przemys?owymi.

Poprawiony: czwartek, 14 stycznia 2016 16:28  

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 

Sonda

Wyszukiwarka