SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Dzi?ki pracy naszego kolegi Micha?a Ratajczyka i finansowaniu od firmy MIKRONIKA mieli?my mo?liwo?? odby? trzydniow? wycieczk? po jednych z najciekawszych firm zwi?zanych z energetyk? naszego regionu i nie tylko.

Pierwszego dnia po porannym spotkaniu przed budynkiem Wydzia?u Budowy Maszyn wyruszyli?my autokarem do Konina, jednak?e nie po to, aby zwiedza? tamtejsz? elektrowni? lecz z wizyt? w ELEKTROBUDOWIE. Przywitano nas serdecznie i rozpocz??y si? prezentacje z pracownikami r?nych dzia?w firmy, przerwane jedynie na przej?cie po zak?adzie. Poznali?my budow? oferowanych rozdzielni SN w izolacji powietrznej i gazowej, a tak?e nN w izolacji gazowej. My?l?, ?e ka?dy b?dzie mi?o wspomina? to miejsce i to nie tylko z powodu otrzymanych upominkw.

W dniu kolejnym odwiedzili?my Be?chatw - tak, to serce polskiej elektroenergetyki, gdzie przyj?to nas w najnowszym bloku BE?CHATW 2. Na pierwszy rzut oka wida?, ?e po protestach ekologw, ktre mia?y miejsce jakie? dwa lata temu, wzmocnili ochron? obiektw.

Zastanawiaj?ca jest niewielka ilo?? pracownikw b?d?cych na zmianie przy obs?udze tak du?ego obiektu. Czterna?cie osb to naprawd? niedu?o i jest to tylko mo?liwe dzi?ki zaawansowanej automatyce. Tego dnia widzieli?my rwnie? odkrywk? Be?chatw, jednak?e mocno okrojone zwiedzanie pozostawi?o tylko wiadomo?ci o rozbudowanym systemie osuszania na temat czego odby?a si? ca?kiem bogata w szczeg?y prelekcja.

Ostatniego dnia ?wie?y i wypocz?ci przyst?pili?my do zadawania pyta? w fabryce generatorw firmy ALSTOM (obecnie ju? GE), gdzie zrozumieli?my problematyk? produkcji jednostkowej urz?dze? o tak znacznych gabarytach, dochodz?cych do 450 ton.

Na mnie osobi?cie najwi?ksze wra?enie zrobi?y rozdzielnice SN w obudowie dopuszczonej do pracy w atmosferze wybuchowej, mi?a atmosfera i ogrom wiedzy jaki trzeba posi??? aby z sukcesami realizowa? si? w zwiedzanych zak?adach.

Zapraszam do obejrzenia zdj?? z wycieczki w zak?adce GALERIE.

Adam Guderski

Poprawiony: środa, 11 listopada 2015 20:39  

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 

Sonda

Wyszukiwarka