SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Drzwi otwarte - relacja

Email Drukuj PDFW sobot? 29.03.2014 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Pozna?skiej odby?y si? Drzwi otwarte dla kandydatw studiw technicznych. Nasi m?odsi koledzy mieli okazj? uczestniczy? w prezentacji wydzia?u oraz kierunkw, jakie mo?na na nim studiowa?. Wyg?oszona zosta?a ona przez wybranych pracownikw naukowych uczelni. Nast?pnie w mniejszych grupach udali si? oni do laboratoriw Wysokich Napi?? oraz Paliw i Przetwarzania Energii, gdzie mieli mo?liwo?? zobaczy?, jak wygl?daj? stanowiska do ?wicze? laboratoryjnych oraz dowiedzieli si?, co ich czeka w przysz?o?ci na zaj?ciach przedmiotowych.

Przez ca?y czas trwania Drzwi otwartych liceali?ci mogli si? zapozna? z dzia?alno?ci? k? naukowych istniej?cych na naszym wydziale oraz mieli mo?liwo?? porozmawia? ze studentami na temat studiw, wyk?adowcw oraz studenckiego ?ycia. W ??czniku pomi?dzy budynkami Wydzia?u Elektrycznego i Budowy Maszyn swoje dokonania naukowe prezentowa?y takie ko?a, jak: Sensor, KN-Atena oraz nasze ko?o SKN Elektroenergetyka. Po raz pierwszy przedstawiony zosta? projekt kot?a fluidalnego Radek autorstwa Marka Tarkowskiego. Kandydaci na studia mogli ogl?da? tak?e inne nasze projekty np. silnik Stirlinga czy modele elektrowni j?drowej oraz wiatraka oraz zapozna? si? z dzia?alno?ci? ko?a.

Podczas Drzwi otwartych przyszli studenci mieli ?wietn? okazj? pozna? nasz wydzia? oraz uzyska? odpowiedzi na nurtuj?ce ich pytania dotycz?ce studiowania na naszej uczelni.

autorka: Marysia Ciarkowska

Poprawiony: czwartek, 03 kwietnia 2014 17:05  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Sonda

Wyszukiwarka