SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF


Zapewne nie jeden student energetyki przed pierwszymi laboratoriami z podstaw elektrotechniki i elektroniki nie zdaje sobie sprawy z istnienia jakiejkolwiek r?nicy pomi?dzy kablem a przewodem. R?nicy dla jednych subtelnej i niemal?e umownej, dla innych za? zasadniczej, fundamentalnej. Kabel, przewd? To jak rezystor i opornik, jedno i to samo- mwi. Ot? zag??biaj?c si? w terminologi? r?nica jest i to nie byle jaka!

Pierwsza nasuwaj?ca si? my?l jest taka, i? kabel w odr?nieniu od przewodu mo?na uk?ada? w r?nych warunkach ?rodowiskowych. Krtko mwi?c w ziemi na przyk?ad. Ale czy przewodu w ziemi u?o?y? te? nie mo?emy? W?o?y? do os?ony rurowej i spokojnie zakopa?? Niby mo?na, chocia? nie jest to zalecane i na pewno bardzo w?tpliwe ze wzgl?du na wytrzyma?o?? i niezawodno?? tego rozwi?zania. A i w praktyce, tak naprawd? to nie przewd u?o?ymy w ziemi, lecz przewd w os?onie, a dopiero os?on? w ziemi. Jest wi?c i pierwsza r?nica a mianowicie budowa (izolacja) pozwalaj?ca na bezpo?rednie uk?adanie kabla w ziemi, wodzie et cetera.

Profesor doktor habilitowany in?ynier Henryk Markiewicz, emerytowany profesor Politechniki Wroc?awskiej, Wydzia?u Elektrycznego, Instytutu Energoelektryki, Zak?adu Urz?dze? Elektroenergetycznych, a wi?c persona nie byle jaka, wyk?ada? swoim studentom, i? kabel w istocie jest przewodem, o specjalnych parametrach i konstrukcji (szczelnej i wzmocnionej izolacji) przystosowany przyk?adowo do uk?adania bezpo?rednio w ziemi. Przewd natomiast to drut/linka, ktry mo?e lecz nie musi posiada? izolacj?. W sporym uoglnieniu kabel to wi?c niejako urz?dzenie elektroenergetyczne, o okre?lonych danych znamionowych (napi?cie/pojemno??) s?u??ce do przesy?ania energii elektrycznej, pod??czone jak to urz?dzenie do sieci elektrycznej. Nasuwa si? wi?c pewna prawid?owo??. Tak jak w matematyce, oczywiste jest i? ka?dy kwadrat jest prostok?tem, jednak nie ka?dy prostok?t kwadratem, tak dla elektryka ka?dy kabel jest przewodem jednak nie ka?dy przewd jest kablem.


Si?gnijmy jednak dla pewno?ci do literatury. Witold Kotlarski, w swoim dziele
Aparaty i urz?dzenia elektryczne (WSiP, Warszawa 1987) pisze:

Przewody i kable r?ni? si? od siebie dwoma zasadniczymi cechami. Przewody maj?ce izolacj? z materia?w sta?ych budowane s? na ni?sze napi?cia - maksymalnie do 6kV, a kable praktycznie na ca?y zakres stosowanych napi??. Ponadto przewody izolowane stosowane s? do uk?adania tylko w pomieszczeniach, natomiast kable dzi?ki ich specjalnej szczelnej i mocnej budowie mog? by? uk?adane rwnie? w ziemi i w wodzie.


C? jednak ma pocz?? student dociekliwy, ktry w "Poradniku in?yniera elektryka" Wydawnictwa Naukowo-Technicznego, ksi??ce rekomendowanej przez Stowarzyszenie Elektrykw Polskich wynajduje fragment:

"
Kabel zgodnie z mi?dzynarodowym s?ownikiem elektrotechnicznym jest to zesp? (wyrb) sk?adaj?cy si? z jednej lub kilku ?y? maj?cych indywidualne pokrycia (izolacje, ekrany) z warstwy ochronnej (lub nie) na skr?conych ?y?ach (izolacja rdzeniowa) oraz inne (lub nie) z os?on ochronnych. Poj?cie to wg polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje i kabli i przewodw."

Tak wi?c jest r?nica czy jej nie ma? Jak wida? zagadnienie jest dosy? niejednoznaczne. Za?o?y? nale?y jednak, moim zdaniem, i? r?nica mi?dzy kablem a przewodem, co wykaza?em wcze?niej, niew?tpliwie wyst?puje, zamienne za? stosowanie tych s?w wynika raczej z opiesza?o?ci i niejako degrengolady j?zyka polskiego.

autor: Mateusz Bia?asik
SKN Elektroenergetyka

Poprawiony: poniedziałek, 31 marca 2014 15:10  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

 
0 #22 Breanna 2017-08-23 07:24
Cytować
 
 
0 #21 W?adys?aw 2017-08-22 13:07
Cytować
 
 
0 #20 Minerva 2017-08-18 15:01
The?e da?s, we will shoow you a f?w 8-ball tips.


My web pag? - 8 ball pool best online tool: http://www.pearltrees.com/tsrcmggkzt88
Cytować
 
 
0 #19 Leila 2017-08-10 12:58
I see you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn extra cash every month because
you've got hi quality content. If you want to know what is
the best adsense alternative, type in google: adsense alternative Mertiso's tips

Here is my website - 86Aimee: https://iamAntonio.blogspot.com
Cytować
 
 
0 #18 Rebbeca 2017-07-22 02:27
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic,
you can earn extra bucks every month because your content is
high quality. If you want to know what is the best adsense alternative, search in google:
murgrabia's tools

my website 86Earnest: https://iamSamuel22.blogspot.com
Cytować
 
 
0 #17 Claudio 2017-07-18 18:47
Przyda?o by si? zwi?kszy? szybko?? ?adowania strony bo czeka?em 5
minut na za?adowanie...

My site: Janek: https://lodz.kwiaciarniacalodobowa.pl/
Cytować
 
 
0 #16 Vincent 2017-07-10 10:17
Hello guys! Who wants to chat with me? I have profile at HotBabesCams.com,
we can chat, you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here is my photo:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Cytować
 
 
0 #15 Claribel 2017-07-05 03:43
Hi guys! Who wants to meet me? I have profile at hotbabescams.co m, we can chat, you can watch
me live for free, my nickname is Anemonalove: http://hotbabescams.com , here is my pic:


https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Cytować
 
 
0 #14 Dariusz Jzefowicz 2017-06-25 11:55
Pani Aleksandro, bardziej po polsku pisze si? "niejeden", czyli razem -por. http://sjp.pwn.pl/slowniki/niejeden.html
Prosz? nie mie? mi za z?e tej uwagi, bo nie ma w niej nawet cienia z?o?liwo?ci z mojej strony.
Pozdrawiam Pani? serdecznie.
By?y student elektrotechniki PP - dyplom mgra in?. elektryka z roku 1988 oraz pracownik IIAR PP w latach 1987-89.
Cytować
 
 
0 #13 Susannah 2017-06-20 11:51
I see your page needs some fresh content. Writing manually is time consuming, but there is
solution for this hard task. Just search for - Miftolo's tools rewriter

my blog :: VidaGrammer: http://Elida22.blogspot.co.uk
Cytować
 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Sonda

Wyszukiwarka