SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Seminarium Heliocentris

Email Drukuj PDF

Dnia 17.10.2013 mieli?my zaszczyt go?ci? na Politechnice Pozna?skiej Pana Antonio D?aja, przedstawiciela firmy Heliocentris, ktry zaznajomi? nas z tematyk? "energetyki wodorowej".

Prelegent rozpocz?? prezentacj? od zarysowania sytuacji energetycznej gospodarki ca?ego ?wiata. Stale kurcz?ce si? zapasy ropy naftowej i sta?ych paliw kopalnych, coraz wi?ksze zu?ycie energii w krajach dynamicznie rozwijaj?cych si? to jedne z g?wnych powodw, dla ktrych wed?ug Pana Antoniego ju? dzi?, powinni?my zacz?? inwestowa? w nowe niezale?ne technologie energetyczne. ?rd?a odnawialne pod postaci? turbin wiatrowych, czy paneli fotowoltaicznych nie s? w stanie zagwarantowa? stabilnych ?rde? zasilania systemu elektroenergetycznego. Tutaj, przedstawiciel Heliocentris widzi miejsce dla technologii wodorowej. Ogniwa paliwowe mog?yby bowiem, pracowa? wtedy, gdy pojawia si? nadmiar energii ze ?rde? odnawialnych. Wyprodukowany w ten sposb wodr mo?na by przechowywa? w specjalnych magazynach (butlach) i wykorzystywa?, gdy "nie wieje wiatr" lub "nie ?wieci s?o?ce".

Przedstawiciel firmy zwraca? uwag? na liczne zalety stosowania ogniw wodorowych w energetyce, m.in. na wysok? sprawno??, praktycznie zerowy "koszt" paliwa oraz stopie? emisyjno?ci. Ze strony publiczno?ci pojawi?y si? w?tpliwo?ci dotycz?ce ceny zaprezentowanej technologii. Pan Antonio jednak trafnie podsumowa? owe obawy s?owami: "A c? w dzisiejszych czasach nie jest drogie?"...

Poprawiony: piątek, 01 listopada 2013 22:30  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Sonda

Wyszukiwarka