SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Europejskie Dni S?oneczne - relacja

Email Drukuj PDF

Dnia 11 maja 2013 roku po raz pierwszy na Politechnice Pozna?skiej odby?y si? Europejskie Dni S?oneczne, na ktre to zapraszali?my w poprzednim artykule, organizacji tego wydarzenia podj??y si? Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka oraz Ko?o Naukowe In?ynierii ?rodowiska. Wsplnymi si?ami te dwa wsp?pracuj?ce ze sob? od dawna Ko?a Naukowe przeprowadzi?y wspania?? akcj?, ktra to mia?a na celu propagowanie wykorzystywania energii s?onecznej. G?wnym koordynatorem projektu w Polsce jest Instytut Energetyki Odnawialnej.

Podczas Europejskich Dni S?onecznych ka?dy mg? znale?? co? dla siebie - nie zale?nie od wieku, czy te? poziomu wiedzy na temat eksploatowania energii s?onecznej. Dla najm?odszych przygotowali?my ciekawe konkursy i zabawy, poprzez ktre starali?my si? przekaza? im podstawowe wiadomo?ci na temat s?o?ca, ?wiat?a, energii s?onecznej, paneli fotowoltaicznych, czy te? kolektorw s?onecznych. Dzieci niejednokrotnie zaskoczy?y nas swoj? znajomo?ci? tej tematyki. Puszczanie baniek mydlanych w celu obserwacji za?amywania si? ?wiat?a , tematyczne rebusy i kolorowanki, konkursy sprawdzaj?ce wiedz? i robot solarny przyci?gn??y uwag? pociech, ale tak?e doro?li dali si? wci?gn?? w te zabawy, wykazuj?c przy tym nie mniejsze zainteresowanie.

Osoby, ktre przyby?y na wydarzenie mog?y wzi?? udzia? w szeregu ciekawych wyk?adw, dotycz?cych systemw fotowoltaicznych, kolektorw s?onecznych, pomp ciep?a, zjawisk fizycznych i elektrycznych. Nie zabrak?o rwnie? prelekcji analizuj?cych bran?? kolektorw s?onecznych, a tak?e omawiaj?cych technologie fotowoltaiczne obecne na rynku. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? warsztaty praktyczne, podczas ktrych uczestnicy mieli okazj? z?o?y? kolektor s?oneczny. Wszyscy prowadz?cy otrzymali pi?kne podzi?kowania z r?k przewodnicz?cego Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka - Dariusza Hoffmanna.

Podczas tego dnia nie mog?o rwnie? zabrakn?? stoisk firm zwi?zanych z bran??. Przedstawiciele firm takich jak: Sunpark, Akademia S?o?ca, Buderus, Ekozefir i EasySolar ch?tnie odpowiadali na pytania zainteresowanych. Wystawy tych firm stanowi?y doskona?? okazj?, ?eby z bliska przyjrze? si? kolektorom s?onecznym i systemom fotowoltaicznym, a tak?e zorientowa? si? w cenach produktw, czy te? omwi? ewentualny zakup.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? rwnie? quizy, podczas ktrych mo?na by?o wygra? nagrody takie jak ?adowarki s?oneczne, czy te? roboty solarne. Uczestnikom niejednokrotnie towarzyszy?y du?e emocje, a fascynuj?ce dogrywki zbiera?y ca?kiem spor? publik?. Jednak nic nie przyci?gn??o w jednym czasie tak du?ej rzeszy ludzi jak losowanie nagrd. Tablet ufundowany przez firm? EasySolar wygra?a Aleksandra Szyszka, ktrej (mimo nieskrywanej zazdro?ci) serdecznie gratulujemy!

Wszystkim pilnuj?cym porz?dku ratownikom i ochronie, cz?onkom Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka i Ko?a Naukowego In?ynierii ?rodowiska zaanga?owanym w organizacj? tego wydarzenia, sponsorom (g?wnym sponsorem imprezy by?a firma Sunpark, polski dystrybutor firmy Solar World), a tak?e pozosta?ym osobom zaanga?owanym w promocj?, a tak?e przeprowadzenie Europejskich Dni S?onecznych jeszcze raz bardzo dzi?kujemy! Ju? teraz zapraszamy wszystkich za rok, na kolejn? edycj? Europejskich Dni S?onecznych i uprzedzamy, ?e "b?dzie si? dzia?o"!

Galeria ze zdj?ciami.

Inne galerie z wydarzenia:

1 2 3

Poprawiony: niedziela, 19 maja 2013 20:14  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Sonda

Wyszukiwarka