SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Dziewczyny na Politechniki

Email Drukuj PDF

Dnia 25 kwietnia 2013 roku po raz kolejny odby?a si? akcja Dziewczyny na Politechniki. Jest to oglnopolska akcja majaca na celu oczywi?cie zacheci? dziewczyny - przede wszystkim licealistki, ale nie tylko - do tego, aby zdecydowa?y si? studiowa? na uczelniach technicznych. W tym przedsi?wzi?ciu ponownie wzi??a udzia? Politechnika Pozna?ska.

G?wnym miejscem akcji by?o Centrum Wyk?adowe, gdzie swoje stoiska posiada?y wszystkie wydzia?y z uczelni. W tym roku ponownie i nasze ko?o naukowe uszykowa?o swoje stoisko prezentuj?ce nasz? dzia?alno?? oraz dotychczasowe osiagni?cia. Zaprezentowali?my makiety elektrownii j?drowych oraz kasety paliwowej, go?cinnie przedstawili?my tak?e lewitator, oraz kul? plazmow?. Bardzo ?a?ujemy, ?e w tym roku nie uda?o si? wykorzysta? iskiernika, ktry na Paniach robi? zawsze najwi?ksze wra?enie.

Co warte podkre?lenia, z roku na roku akcja cieszy si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w?rd Pa?. Wida? tak?e w?rd nich zwi?kszon? ?wiadomos? na temat tego jak wa?ny jest wybr przysz?ego kierunku studiw. Cieszymy si?, ?e mogli?my podzieli? si? swoimi dotychczasowymi do?wiadczeniami z bycia studentami na Politechnice Pozna?skiej. Liczymny na to, ?e jeszcze nie raz b?dziemy mogli uczestniczy? w tej interesuj?cej akcji.

Galeri? zdj?? mo?na obejrze? tutaj. W?a?cicielk? zdj?? jest Anna Przyby?.
Poprawiony: poniedziałek, 06 maja 2013 19:41  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Sonda

Wyszukiwarka