SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Dwa tygodnie temu informowali?my na naszej stronie o oglnopolskiej akcji "Studenci Wsplnie Przeciw Bia?aczce", w ktrej brali?my udzia? w dniach 17 i 18 kwietnia 2013 roku. Te pracowite dni ju? za nami, czas wi?c na ma?e podsumowanie, a bez w?tpienia jest si? czym pochwali?, bowiem rezultaty naszych dzia?a? s? imponuj?ce.

W ci?gu dwch dni na Politechnice Pozna?skiej naszym wolontariuszom uda?o si? zarejestrowa? do bazy potencjalnych dawcw szpiku a? 124 osoby, by? to jeden z najwy?szych wynikw po?rd uczelni w ca?ej Polsce. Jednak nie to jest dla nas najwa?niejsze, sukces tej akcji polega na tym, ?e by? mo?e dzi?ki nam kto? zyska szans? na nowe ?ycie, 124 osoby to potencjalne 124 takie szanse i to cieszy nas najbardziej.

Na szczeglne podzi?kowania i gratulacje zas?uguj? koordynatorki akcji, cz?onkinie SKN Elektroenergetyka: Karolina Kozio? i Anna Przyby?, a tak?e liczne grono wolontariuszy, ktrzy bez wahania po?wi?cili swj czas i do?o?yli wszelkich stara?, by wszyscy rejestruj?cy si? byli w pe?ni ?wiadomi swojej decyzji i konsekwencji jakie ona za sob? niesie. Jednak prawdziwymi Bohaterami, ktrym jeszcze raz gratulujemy podj?cia takiej decyzji, s? wszystkie osoby, ktre zarejestrowa?y si? do bazy potencjalnych dawcw szpiku.

Cz?onkowie SKN Elektroenergetyka i studenci Politechniki Pozna?skiej udowodnili, ?e oprcz wielkiej ch?ci zdobywania wiedzy maj? te? wielkie serca. Z pewno?ci? w przysz?o?ci ch?tnie b?dziemy brali udzia? w tego typu przedsi?wzi?ciach, maj?cych na celu niesienie pomocy innym.

Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 16:22  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Sonda

Wyszukiwarka