SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Seminarium ABB

Email Drukuj PDF


Dnia 17 kwietnia 2013 roku w budynku Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Pozna?skiej odby?o si? seminarium firmy ABB. Spotkanie zosta?o zorganizowane przez cz?onka SKN Elektroenergetyka Marka Tarkowskiego. Zaproszonymi przedstawicielami firmy ABB byli Krzysztof Palgan i Pawe? Kujawski. Drugi z wymienionych panw jeszcze kilka lat temu sam by? studentem naszego wydzia?u.

Seminarium rozpocz??o si? od przywitania i krtkiej historii o powstaniu firmy ABB. Firma ta zrodzi?a si? z po??czenia firm ASEA i BBC. Jest aktualnie ?wiatowym liderem w bran?y elektroenergetycznej, g?wnie w budowie sieci elektroenergetycznych. Sama marka ABB jest jedn? z najbardziej rozpoznawalnych marek ?wiata. Zajmuje si? produkcj? m.in. urz?dze? elektroenergetycznych stosowanych na rozdzielniach, takich jak prze??czniki, wy??czniki, ograniczniki przepi?? i transformatory, a poza tym produkuje kable i wiele innych wyrobw z zakresu elektrotechniki i elektroenergetyki. Firma ABB posiada w Polsce kilka swoich oddzia?w. Najwi?ksze s? w ?odzi, Aleksandrowie ?dzkim i Wroc?awiu, gdzie mieszcz? si? fabryki wytwarzaj?ce urz?dzenia elektrotechniczne, a tak?e w Krakowie, gdzie znajduje si? centrum badawcze.

Nasi go?cie opowiedzieli nam o rolach poszczeglnych urz?dze? stacji elektroenergetycznej i zast?pczych rozwi?zaniach. Mi?dzy innymi takim rozwi?zaniem jest wy??cznik izolacyjny, ktry jest alternatyw? dla wy??cznika i prze??cznika. Dowiedzieli?my si? tak?e o elementach, z ktrych zbudowane s? wy??czniki i prze??czniki. Ciekawostk? by?o pokazanie nam zdj?? i opowiedzenie o przewo?nej stacji transformatorowej. Stacja taka jest u?ywana w terenie, by w miejscach, gdzie nie ma w pobli?u linii odpowiednio ni?szego napi?cia mo?na by?o prowadzi? prace z jej pomoc?. Stacji takich jest kilka, a w Polsce jedyn? posiada KGHM, ktr? wykorzystuje si? aktualnie przy budowie szybw kopalnianych.

Pan Krzysztof Palgan poleci? nam podr?cznik "Switchgear manual" stworzony przez ABB. Znajduj? si? w niej stare informacje, jak i istotne fakty oraz wiedza potrzebne przy instalacjach elektroenergetycznych, ktre, jak podkre?li? mwca, s? niezmienne mimo nowszych technologii. Podr?cznik w formie PDF mo?na uzyska? za darmo ze strony ABB po rejestracji.
Z kolei pan Pawe? Kujawski pokaza? nam stron? www.dcbsubstations.com, ktra pozwala ona na zaprojektowanie w?asnej stacji elektroenergetycznej. Wyniki ukazane zostaj? zarwno w schemacie, jak i w formie obrazka 3D. Jest to bardzo przydatne narz?dzie, zarwno dla m?odych, dopiero poznaj?cych elementy sieci, jak i starszych, by szybko i wygodnie otrzyma? rozwi?zanie.

Ka?dy ze s?uchaczy otrzyma? ma?y prezent od firmy w postaci kubka i notatnika z d?ugopisem, ktre, to pewne, przydadz? si? przynajmniej niektrym z nas ;)
Bardzo dzi?kujemy panom z ABB za wizyt? i przekazanie wielu informacji odno?nie firmy, jak i o ?wiecie elektroenergetyki. Liczymy na wi?cej takich spotka?, ktre mimo przewidywanych maksymalnych dwch godzin, bez krzty sprzeciwu przeci?gn??o si? do prawie trzech godzin. Temat jednak nie zosta? wyczerpany, a wr?cz przeciwnie, dlatego jeste?my bardzo zainteresowani kolejnymi, pe?nymi pasji przemowami.

Dzi?kujemy tak?e Markowi za zorganizowanie tak cennego seminarium. Nie mo?emy doczeka? si? kolejnych ciekawych spotka?!

Zdj?cia ze spotkania.
Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 09:23  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

 
0 #10 Rachelle 2017-06-06 18:32
?adowanie strony trwa bardzo d?ugo...

my web-site - Grzesiek
?azarz: http://inwestujtu.pl/
Cytować
 
 
0 #9 anka 2015-12-16 07:22
Kto? mo?e wie kim jest jego ?ona i jak si? z ni? skontaktowa??
Cytować
 
 
0 #8 p.s. 2015-12-15 14:34
O prosz?..lekki szok. Z kim ja si? zadawa?em
No widz?, ze niejedna zaliczy?a spotkanie z P.K. Pozdrawiam
Chyba 14.12. mia?e? urodziny. "Sto lat Pawe?....."
Cytować
 
 
-2 #7 Damian 2015-12-06 04:33
Cytować
 
 
0 #6 dominika 2015-11-13 09:49
Trzeba dotrze? do ?ony i przekaza? z jakim typem ma do czynienia.
Cytować
 
 
0 #5 dominika 2015-11-13 09:47
O prosz? to nie ja jedna zosta?am zmanipulowana
Cytować
 
 
0 #4 anka 2015-10-27 08:42
Cytować
 
 
0 #3 magda 2015-10-23 10:37
Tez mia?am do czynienia z Panem Paw?em- strasznie ob?udna osoba, przestrzegam przed jak?kolwiek znajomo?ci? z t? osob?.
Cytować
 
 
+1 #2 pawel 2015-03-21 00:31
to juz wszyscy wiedza? :oops:
Cytować
 
 
+8 #1 Chris 2015-03-16 23:21
Pan Pawel amator cudzych ?on
Cytować
 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Sonda

Wyszukiwarka