SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDFW Polsce studiuje oko?o 2000000 m?odych ludzi i to zainspirowa?o nas do stworzenia projektu Studenci wsplnie przeciw bia?aczce, ktrego celem jest zjednoczenie wszystkich studentw na rzecz ratowania ?ycia ludzkiego. G??boko wierzymy w to, ?e studenci swoim zapa?em i ch?ci? zmiany ?wiata na lepsze, poci?gn? za sob? ogromn? grup? ludzi ch?tnych do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku.W Polsce co godzin? kto? kolejny dowiaduje si?, ?e ma bia?aczk?. T? okrutn? diagnoz? s?ysz? rodzice ma?ych dzieci, m?odzie?, doro?li. Dla wielu z nich jedyn? szans? na nowe ?ycie jest przeszczepienie szpiku lub komrek macierzystych od dawcy niespokrewnionego.

Zostanie potencjalnym dawc? to bardzo powa?na decyzja, ktr? podejmujemy na ca?e ?ycie. Nale?y pami?ta? o tym, ?e rejestracja zajmuje chwil?, a pobranie 4ml krwi b?d? wymazu ze ?liny (z wewn?trznej strony policzka) nie boli. Kiedy?, za rok, dwa, pi?? czy dziesi?? lat, dawca mo?e otrzyma? telefon z informacj?, ?e jest pacjent, ktremu mo?na uratowa? ?ycie. Dlatego projekt Studenci wsplnie przeciw bia?aczce ma rwnie? charakter edukacyjny. Jednym z kluczowych aspektw projektu jest przekazanie wiedzy na temat bycia potencjalnym dawc?, problematyki dawstwa szpiku w Polsce oraz dojrza?o?ci w momencie rejestracji jako potencjalny dawca.

Projekt Studenci wsplnie przeciw bia?aczce otrzyma? Honorowy Patronat Ma??onki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. G??boko wierzymy w to, ?e m?odzi ludzie swoim zaanga?owaniem przy wsparciu Pani Prezydentowej, ciesz?cej si? tak du?ym autorytetem spo?ecznym, zwrc? uwag? polskiego spo?ecze?stwa na problem ludzi chorych na nowotwory krwi. Kluczowym elementem projektu jest edukacja m?odych ludzi, ktrzy s? otwarci na nowe idee i na drugiego cz?owieka, maj? si?? i motywacj?, by zmienia? ?wiat na lepsze. Wierzymy, ?e w?rd studentw znajdziemy Ambasadorw, ktrzy przy??cz? si? do nas i pomog? nam w realizacji naszego wsplnego celu.

Projekt Studenci wsplnie przeciw bia?aczce zainicjowany zosta? w listopadzie 2012 roku.

Ju? 13 kwietnia prawdziwa BOMBA: zapraszamy wszystkich na Plac Wolno?ci! B?dzie g?o?no, ciekawie i kreatywnie! Happening maj?cy na celu promocj? wydarzenia ma w programie takie cude?ka jak AEROBIC, pokaz jazdy na LONGBOARDACH, oraz obecno?? pracownika DKMS, ktry ch?tnie udzieli wszelkich informacji o rejestracji i dawstwie.

17 i 18 kwietnia 2013 roku odb?dzie si? Wielki Fina?, podczas ktrego odb?d? si? akcje rejestracji potencjalnych dawcw szpiku na ponad 40 uczelniach w r?nych miastach Polski. Jeste?my przekonani, ?e praca i zaanga?owanie m?odych ludzi prze?o?y si? na spektakularny sukces, a rezultaty b?d? widoczne przez d?ugie lata w postaci uratowanych istnie? ludzkich.

Rejestracja na POLITECHNICE POZNA?SKIEJ: 17 i 18 kwietnia 2013 w godzinach 11.00-19.00 w ??CZNIKU. Akcja koordynowana jest na Politechnice Pozna?skiej przez SKN Elektroenergetyka.
Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2013 09:42  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Sonda

Wyszukiwarka