SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Farmy Wiatrowe - seminarium

Email Drukuj PDF

Dzisiaj w Centrum Wyk?adowym Politechniki Pozna?skiej mia?o miejsce seminarium pod tytu?em: Farmy Wiatrowe - Finanse i technika. Przysz?o?? bran?y wiatrowej. Spotkanie, na ktrym oprcz cz?onkw ko?a obecni byli tak?e pracownicy Instytutu Elektroenergetyki oraz wolni s?uchacze, podzielone by?o na trzy cz??ci.

Jako pierwszy prezentacj? przygotowa? Pan mgr in?. Micha? Leciej, pracownik pozna?skiego oddzia?u firmy Enercon. Przedstawi? on proces stawiania elektrowni wiatrowej w najdrobniejszych szczeg?ach w bardzo przyst?pny sposb. Dzi?ki wielu zdj?ciom mogli?my wsplnie, dok?adnie przeanalizowa? proces stawiania wiatrakw. Po prezentacji Pan Maciej opisa? sytuacj? kadrow? w swojej firmie, skupiaj?c si? na perspektywach na przysz?e lata. Na koniec ka?dy uczestnik spotkania mia? szans? zada? prowadz?cemu pytanie, niektre z nich zapocz?tkowa?y ciekawe dyskusje, stanowi?ce interesuj?ce uzupe?nienie prezentacji.

Kolejn? prezentuj?c? osob? by?a Pani mec. Katarzyna Zalewska-Wojtu? z Polskiego Towarzystwa Przesy?u i Rozdzia?u Energii Elektrycznej (PTPiREE). Druga cz??? spotkania by?a po?wi?cona aspektom prawnym przy??cze? do sieci elektroenergetycznych, a tak?e stanie prac nad now? ustaw? Prawo Energetyczne. W czasie tej prezentacji omwiony zosta? tak?e du?y i ma?y trjpak energetyczny.

Ostatni? wyk?adaj?c? osob? by? Pan dr in?. Ireneusz Grz?dzielski z Instytutu Elektroenergetyki PP, ktry skupi? si? na technicznych aspektach przy??cze? II oraz II kategorii do systemu, a tak?e na ciekawych problemach i paradoksach, przed ktrymi stawiane s? osoby sk?onne zainwestowa? w bran?? wiatrow?.

Pod koniec ka?dej prezentacji przewodnicz?cy SKN Elektroenergetyka - Dariusz Hoffmann - wr?cza? specjalny dyplom z podzi?kowaniami za prezentacj?. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na zobaczy? tutaj.
Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2013 22:50  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Sonda

Wyszukiwarka