SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Wycieczka do ZZO Pozna?

Email Drukuj PDF

Dnia 5 marca 2013 roku nasze Ko?o Naukowe uda?o si? na wycieczk? do Zak?adu Zagospodarowania Odpadw w Suchym Lesie. W miejscu tym sk?aduje si? odpady pod warstwami piasku i ziemi, po czym odprowadza si? biogaz do zak?adowej biogazowni. Podczas wycieczki mieli?my okazj? zobaczy? agregaty przetwarzaj?ce energi? ze spalania biogazu na energi? elektryczn?. Moc zainstalowana w zak?adzie to prawie 1 MW. Elektrownia spe?nia tak?e funkcj? elektrociep?owni ogrzewaj?c budynki ZZO. Widzieli?my tak?e zbiorniki, do ktrych trafia ska?ona przez odpady woda. Pochodzi ona z rur zakopanych pod odpadami. Jest ona dalej oczyszczana, by trafi? do ?rodowiska, a woda ze zbiornika po?redniego wykorzystywana jest do "podlewania" odpadw, by uzyska? jak najlepsze warunki do rozk?adu substancji organicznych. Czysto?? zak?adowego stawu potwierdza coroczna impreza w?dkarska.

Na terenie zak?adu znajduje si? tak?e Laboratorium Energii Odnawialnej, w ktrym mogli?my zobaczy? wiatraki energetyczne oraz panele s?oneczne. Niestety, ze wzgl?du na niskie temperatury nie by?o jeszcze akumulatorw, co uniemo?liwi?o obserwacj? aktualnie wytwarzanych przez urz?dzenia mocy.

Dzi?ki wycieczkom jak ta, mo?emy dowiedzie? si? jak wytwarza si? biogaz z odpadw, a tak?e jak wygl?da gospodarka odpadami w Poznaniu. Wida?, ?e sk?adowisko odpadw w Suchym Lesie jest bardzo estetyczne i zadbane. Zaskakuj?cym jest, ?e nawet nie odczuwa si? tam nieprzyjemnego zapachu . Mogli?my zobaczy? rwnie?, jak wygl?da segregacja odpadw, oraz produkcja nawozw naturalnych z biomasy le?nej. Z pewno?ci? ten sposb walki o czyste ?rodowisko b?dzie dalej rozwijany. Instalacji takich powinno by? wi?cej, gdy? s? one doskona?e przy stosowaniu generacji rozproszonej.


Wi?cej informacji nau temat fnkcjonowania zak?adu oraz mo?liwo?ci ochrony ?rodowiska mo?na uzyska? na stronie: http://www.odpady.poznan.pl/

Poprawiony: niedziela, 07 kwietnia 2013 19:30  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Sonda

Wyszukiwarka