SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Plany SKN Elektroenergetyka na pocz?tek 2013

Email Drukuj PDF

Ledwie cz?owiek si? obejrza?, a ju? na dobre jeste?my w 2013 roku. Poprzedni rok - a szczeglnie jego ko?cwka - by?a dla nas niezwykle wa?na. Jednym z g?wnych elementw by?a rekrutacja nowych cz?onkw, ktrzy pomogliby realizowa? nam ambitn? list? zada?, ktra przed nami stoi.

Aktualnie g?wnym punktem naszej dzia?ano?ci s? cotygodniowe czwartkowe spotkania. Omawiamy na nich istotne dla nas kwestwie i zadania nad ktrymi systematycznie pracujemy. Ostatnio tak?e zapocz?tkowany zosta? cykl prezentacji wielotematycznych. Aleksandra Figaj przedstawi?a nam informacje na temat swojej praktyki wakacyjnej w USA w firmie GE Hitachi, ?ukasz Wiewira w EC ?era?, natomiast Krzysztof Kruszka mia? okazj? zaprezentowa? kilka zjawisk szeroko poj?tych z pr?dem. Obecni mieli okazj? zobaczy? takie urz?dzenia jak lampe plazmow?, lewitator magnetyczny czy dowiedzie? si? co to s? pentody nadawcze.

Uczestniczymy tak?e w seminariach organizowanych przez Instytut Elektroenergetyki PP wraz z naszym ko?em naukowym, o czym mo?ecie dowiadywa? si? na naszej stronie oraz odwiedzajac nasz fanpage. Jedynym wyj?ciem w ostatnich miesi?cach by?a wycieczka do pobliskiej EC Karolin. W tym aspekcie jednak planujemy wraz z popraw? aury zwiekszy? aktywno??.

Co dalej? Przed nami sesja, ale mimo wszystko nadal dzia?amy aktywnie. Planujemy na wiosne dwa du?e wyjazdy - jeden do Niemiec, drugi mi?dzy innymi do fabryki Legranda w Z?bkowicach ?l?skich. Trwaj? intensywne prace nad realizacj? pe?nych programw tych wyjazdw. Oczywiscie nie zapominamy tak?e o Poznaniu i Wielkopolsce. Kolejny punkt to organizacja seminariw na Politechnice Pozna?skiej. To oczywi?cie aspekty, ktre s? niejako podstawow? nasz? dzia?ano?ci?.

Planujemy jednak kilka innowacyjnych dzia?a?. Interesuj?co zapowiada si? projekt generatora Tesli, budowa pokazowego kot?a fluidalnego czy makiety elektrowni j?drowej. S? to bardzo ciekawe pomys?y, nad ktrymi pracuj? zespo?y pod nadzorami koordynatorw tych?e projektw. Bez w?tpienia to bardzo czasoch?onne, ale tak?e zwi?zane z kosztami finansowymi cele. Jeste?my zainteresowani braniem udzia?u w tegorocznej edycji PozUP czy jak co roku w Dniach Otwartych Wydzia?u Elektrycznego naszej uczelni.

Wymienili?my tutaj jedynie kilka najbli?szych zada?, ktre stoj? przed nami. SKN Elektorenergetyka liczy 75 osb - ka?dy z nas ma w nim swoje miejsce i obowi?zki, jakie ma do wykonania. Liczymy, ?e najbli?sze p?rocze b?dzie dla nas niezwykle prze?omowe. Bedizemy Was stale informowa? o aktualnych wydarzeniach z ?ycia ko?a - odwiedzajcie nasz? stron? oraz fanpage na Facebooku.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2013 21:16  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Sonda

Wyszukiwarka