Realizowane projekty

Realizowane przez nas projekty naukowe to bardzo ważny zakres naszej działalności, jest to okazja do wykazania się, rozwinięcia umiejętności projektowych i konstrukcyjnych, nauczenia się pracy w grupie i próby wykorzystania w praktyce tego, czego nauczyliśmy się w teorii.


Projekty realizowane aktualnie:

Projekt badawczy i budowa silnika Stirlinga

Ze względu na ponowny wzrost zainteresowania cieplnym silnikiem o spalaniu zewnętrznym postanowiliśmy przeanalizować jego budowę. Według niektórych źródeł sprawność takiego silnika może osiągać większe wartości od paneli fotowoltaicznych. Powodami, dla których przez długi czas nie poruszano tematu silnika Stirlinga, były kłopoty z uszczelnieniem, brak odpowiednich materiałów oraz równoległy wzrost popularności silników benzynowych i Diesel’a.

Należy nadmienić, że do pracy silnik Stirlinga potrzebuje jedynie różnicy temperatur. Źródłem energii może być przykładowo ciepło geotermalne, promieniowanie słoneczne czy też odzysk ciepła ze spalin.

Projekt badawczy i budowa rzeczywistego Obiegu Rankine’a

Obieg Rankine’a jest podstawowym obiegiem termodynamiczny stosowanym w elektrowniach parowych. W projekcie chcielibyśmy stworzyć jego rzeczywisty model poprzez połączenie 4 prac inżynierskich które zajmowały się częściami modelu elektrowni: kotłem, turbiną ze skraplaczem, chłodnią kominową oraz automatyką. Wartość całego projektu szacowana jest na około 30000 zł. Pierwszą częścią projektu będzie połączenie jego części składowych. Elementy składowe projektu to: kocioł gazowy płomienicowo-płomieniówkowy, turbina Peltona, chłodnia kominowa, skraplacz oraz dwie pompy. Następną częścią projektu będzie przystosowanie go do zasad BHP poprzez zainstalowanie automatyki i zabezpieczeń (wykonane w 80%). W ostatnim etapie zajmiemy się przygotowaniem modelu do badań laboratoryjnych.

VTTC Audio Tesla Coil –Lampowa muzyczna cewka Tesli

Celem projektu jest wybudowanie funkcjonującego modelu transformatora Tesli małej wielkości. Standardowa konstrukcja ubogacona jest modulacją audio, czyli wprowadzeniem sygnału elektroakustycznego do układu transformatora poprzez układ separujący. Umożliwi to nie tylko podziwianie spektakularnych wyładowań wysokiego napięcia ale także pracę transformatora Tesli jako głośnika plazmowego, czyli głośnika nie posiadającego fizycznej membrany. Ową membraną jest tu łuk plazmowy którego zmiany, na wskutek zmiany amplitudy doprowadzanego sygnału audio, powodują oddziaływanie z otoczeniem czyli powietrzem emitując falę akustyczną odbieraną przez nas jako dźwięk. Wykorzystana w konstrukcji pentoda nadawcza GU-81 dodaje klimatu dawnych lat.

Budowa modelu kotła fluidalnego

Podstawowym celem modelu jest wizualizacja przepływu powietrza oraz spalin w kotle fluidalnym oraz w filtrze odśrodkowym cząstek stałych. Dodatkowo model ma wizualizować zjawisko tzw. fluidyzacji, czyli zachowywania się ciała stałego jako cieczy(fluidu). Do wizualizacji przepływu wewnątrz kotła posłużą kulki styropianowe. Są one lekkie, dzięki czemu idealnie się nadają do tego zadania. Będą one poruszać się w układzie zamkniętym tzn. kocioł-filtr odśrodkowy-kocioł. Do ukazania zjawiska fluidyzacji zostaną użyte plastikowe kulki. Są one wystarczającą lekkie, aby wentylator je uniósł, ale zbyt ciężkie by przepływające powietrze przetransportowało je dalej.

Projekt silnika magnetycznego 

Celem projektu jest budowa małego układu napędzanego magnesami neodymowymi.W przypadku prawidłowego działania do powstałego układu przewiduje się podłączenie źródła prądotwórczego (np. dynama rowerowego) i zmierzenie wartości napięcia na zaciskach wyprowadzanych z prądnicy. Jeżeli wartość ta umożliwi zasilenie małego obiektu (np. diody) przewiduje się stworzenie prostego obwodu elektrycznego obrazującego działanie takiego układu oraz opisanie zależności pomiędzy polem magnetycznym a wygenerowanym prądem.

Generator termoelektryczny z ogniwem Peltier ’a

Wykonanie źródła prądu stałego zdolnego do zasilenia żarówki LED lub mini silniczka. Urządzenie składa się z 1 ogniwa Peltier ‘a, 2 radiatorów oraz warstwy izolacyjnej między radiatorami i ma stanowić zwartą całość. Jedna z powierzchni będzie ogrzewana ciepłem dostarczonym z zestawu podgrzewaczy, druga natomiast będzie schładzana lodem lub wentylatorem, w celu wytworzenia jak największej różnicy temperatur. Układ ten ma służyć, jako model pokazowy oraz stanowić podstawę do wykonania bardziej złożonej konstrukcji tj. ładowarki do telefonu z wejściem USB lub innego urządzenia przydatnego w codziennym życiu.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz