Podgrzaliśmy atmosferę! – Seminarium Rafako

 

 

W środę, 19 marca mieliśmy zaszczyt gościć na Politechnice Poznańskiej Pana mgr inż. Janusza Rydzaka – Kierownika Zespołu Promocji Produktu firmy Rafako. Pan Rydzak gościł u nas nie po raz pierwszy i jak zwykle jego wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów.

Rafako S.A. działa od 1949 roku. Jest firmą związaną z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły oraz urządzenia ochrony środowiska. Rafako jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce i największym producentem kotłów w Europie. Około 80% kotłów zainstalowanych w naszym kraju zostało wyprodukowane właśnie przez Rafako.

Przedstawiciel firmy rozpoczął swoją prezentację od przybliżenia uczestnikom seminarium zakresu działalności Rafako. Było to nieodłącznie związane z prześledzeniem procesów zachodzących w konwencjonalnej elektrowni opalanej węglem kamiennym czy też brunatnym. „Na pierwszy ogień” poszły kotły wodne, rusztowe oraz pyłowe kotły walczakowe. Pan Rydzak, przy okazji omawiania tego tematu opowiedział nam o trudach pracy inżyniera, który nieraz oprócz bycia świetnym fachowcem, musi okazać się także wspaniałym mediatorem. Przedstawiciel firmy doświadczył tego podczas jednej ze swoich podróży służbowych do Bośni, bardzo niestabilnej wtedy politycznie.

Nie zabrakło także informacji o nowych technologiach takich jak kotły fluidalne, kotły na parametry nadkrytyczne czy też kotły do termicznej utylizacji odpadów. Kiedy atmosfera stała się wystarczająco gorąca zajęliśmy się kominem, a tym samym kwestią odsiarczania spalin. Rafako opracowało własne technologie oparte o stosowanie metod półsuchej i mokrej, spełniających wymagania BAT (Best Available Technique). Uzyskiwane sprawności usuwania dwutlenku siarki ze spalin sięgają 99%. Rafako w dalszym ciągu pracuje także nad ulepszaniem metod odazotowania spalin. Firma rozszerzyła gamę oferowanych przez siebie rozwiązań o technologię katalitycznej redukcji NOx – SCR (Selective Catalityc Reduction).

Elektrownia nie mogłaby działać bez elementów pomocniczych i ciśnieniowych takich jak wymienniki ciepła, walczaki, podajniki czy wężownice. Pan Rydzak opisał nam zasadę działania większości z tych urządzeń. Największą uwagę skupił na budowie obrotowego wymiennika ciepła. W historii firmy wyprodukowano ponad 900 takich podgrzewaczy powietrza, które znaleźć możemy m.in. w elektrowniach Opole, Siersza, Pątnów, Połaniec, Bełchatów.

Wykład zakończyła niespodzianka – analiza techniczno-ekonomiczna siłowni wiatrowej. W ten sposób nasz prelegent chciał podkreślić, jak ogromną przewagę z ekonomicznego punktu widzenia mają sprawdzone, tanie technologie węglowe w porównaniu z cały czas „raczkującymi” alternatywnymi źródłami energii elektrycznej.

Po seminarium Pan mgr inż. Rydzak został zasypany lawiną pytań ze strony słuchaczy, dotyczących zarówno omawianych przez prelegenta treści, jak i problemów studentów związanych z ich pierwszymi poważnymi projektami urządzeń energetycznych. Za okazaną nam cierpliwość – serdecznie Panu dziękujemy! Mamy nadzieję, że seminaria z firmą Rafako wpiszą się na stałe w harmonogram wydarzeń organizowanych przez SKN Elektroenergetyka.

autor: Daria Ciurko

Dodaj komentarz