Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Dzisiaj, 22 kwietnia, na Międzynarodowych Targach Poznańskich miała miejsce konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne Polski pod honorowym patronatem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Moderatorem konferencji był znany dziennikarz gospodarczy Pan Tadeusz Mosz.


Wśród zaproaszonych gości obecni byli:

  • Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki
  • Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu Kopalnii Węglowej S.A.
  • Ryszard Gąsior – Prezes Zarządu Fasing Energia sp. z o.o.
  • dr inż. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych
  • Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP

Konferencja rozpoczęła się od przemówienia Pana Eugenisuza Grzeszczaka, założyciela i prezesa honorowego Stowarzyszneia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przywitał on serdecznie obecnych gości – wśród których obecni byli amboasador Chorwacji w Polsce, wicewojewoda województwa wielkopolskiego, starostowie czy przedstawiciele akademiccy. Przytoczył on także powody, dla których została zorganiozwana ta konferencja. Niestety trzech z zaproszonych panelistów było nieobecnych.

Pierwszym, a zarazem głównym punktem konferencji była przemowa wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który w godzinnej wypowiedzi omówił aktualny stan polskiej energetyki oraz cele, nad którymi powinna się ona skupić. Nawiązał także do pojawiających się ostatnio w mediach planach odnośnie utworzenia ministerstwa energetyki. W trakcie przemówienia widać było zaangażowanie wicepremiera oraz dużą wiedzę na tematy energetyczne. Pan Janusz Piechociński ponownie zwrócił uwagę na istotę bloków nr 5 i 6 w Elektrownii Opole (a szczególnie działaniach, które do tej pory zostały podjęte), co świadczy o tym, że temat ten jeszcze nie raz powróci do dyskusji.

Następnie prowadzący Tadeusz Mosz nawiązał debatę między zaproszonymi goścmi, zadając im pytania zwiazane z branżą, jaką reprezentowali. Pani Prezes Kompanii Węglowej podkreślałą, że jej spółka jest przygotowana do realizacji założeń polskiej polityki energetycznej do roku 2030, z kolei przedstawiciel firmy Fasing Energy zaapelował o ustalenie stałej ceny energii elektrycznej, która pomogłaby w planowaniu inwestycyjnym realizacji źródeł typu OZE, co wzbudizło sród wielu oczestników dosyć mocne kontrowersje. Ostatnią częścią konferencji były pytania od publiczności, lecz niestety z powodu braku wystarczającej liczby czasu padło jedynie kilka pytań.

Ze strony naszego Studenckiego Koła Naukowego Elektroenergetyka na konferencji obecni byli Artur Andrzejewski oraz Jakub Sierchuła.

Dodaj komentarz