Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym

W dniach 16-17 kwietnia 2013 roku miała miejsce ogólnopolska konferencja Infrastruktura i ochrona środowiska w Energetyce, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zorganizowana ona została przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

Plan konferencji zakładał cztery panele dyskusyjne:

  • Rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  • Nowe moce wytwórcze
  • Polityka Klimatyczna Unii Europejskiej
  • Ograniczenia systemowe, biznesowe i prawne w przyłączaniu nowych odnawialnych źródeł energii

Wśród zaprszonych gości mieliśmy okazję wysłuchać m.in.: Prezesa i Wiceprezesa Zarządu ENEA Operator S.A., przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Centrum Strategii Energetycznych, Instytutu Sobieskiego,dziennikarza portalu CIRE.pl, przedstawicieli kancelarii prawniczych czy pracowników akademickich z Uniwesytetów: Warszawskeigo czy Jagiellońskiego i wiele innych.

Poruszana tematyka konferencji dotyczyła często niekoniecznie zagadnień technicznych, ale z perspektywy prawa, problemów planistycznych i tzw. sytuacji patowej związanej z Prawem Energetycznym i dalszymi perspektywami rozwoju w branży energetycznej. Z perspektywy osób z wykształceniem technicznym była to szansa zebrania ciekawego doświadczenia i spojrzenia na tematy, które dotyczą nas każdego dnia i często nie jesteśmy świadomi ich istnienia. Niezwykle interesujące były zwłaszcza dyskusje po każdym z paneli, zarówno między prelegentami jak i słuchaczami, gdzie każdy mógł podzielić się swoją opinią, ale także poszerzyć swoją wiedzę. Bardzo dobrym posunięciem ze strony organizatorów było zaproszenie osób związanych z tematyką od strony technicznej (szczególnie przedstawiciele ENEA Operator S.A.), gdzie na linii „technicy-prawnicy” dwie strony wzajemnie tłumaczyły sobie pewne zagadnienia.

Dla nas szczególnie interesującym tematem były kwestie związane z przyłączeniami rozproszonych źródeł mikrogeneracji. Szczególnie ciekawa była dyskusja począwszy od operatora, prawnikach, a takze gościach konferencji tytułujących się mianem producenta domów zeroenergetycznych oraz właścicielem elektrownii wodnej. Każda z tych osób wciagnęła się w bardzo interesującą dyskusję, prezentując swoją prywatną opinię, często inną od reszty. Co najważniejsze, zostały wyciagnięte wspólne wnioski odnośnie problemów i przyszłości mikorgeneracji.

Na końcu pragniemy podziękować organizacji ELSA Poznań za możliwość uczestniczenia w tegorocznej konferencji. Mamy nadzieję, że będzie szansa ponownego spotkania o tej samej porze w przyszłym roku.

Ze swojej strony dziękuję Jarosławowi Żłobickiemu i Stanisławowi Chojanowi za ciekawe spostrzeżenia w trakcie konferencji i pomoc przy napisaniu artykułu.

Dodaj komentarz