Wycieczka do ZZO Poznań

 

Dnia 5 marca 2013 roku nasze Koło Naukowe udało się na wycieczkę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie. W miejscu tym składuje się odpady pod warstwami piasku i ziemi, po czym odprowadza się biogaz do zakładowej biogazowni. Podczas wycieczki mieliśmy okazję zobaczyć agregaty przetwarzające energię ze spalania biogazu na energię elektryczną. Moc zainstalowana w zakładzie to prawie 1 MW. Elektrownia spełnia także funkcję elektrociepłowni ogrzewając budynki ZZO. Widzieliśmy także zbiorniki, do których trafia skażona przez odpady woda. Pochodzi ona z rur zakopanych pod odpadami. Jest ona dalej oczyszczana, by trafić do środowiska, a woda ze zbiornika pośredniego wykorzystywana jest do „podlewania” odpadów, by uzyskać jak najlepsze warunki do rozkładu substancji organicznych. Czystość zakładowego stawu potwierdza coroczna impreza wędkarska.

Na terenie zakładu znajduje się także Laboratorium Energii Odnawialnej, w którym mogliśmy zobaczyć wiatraki energetyczne oraz panele słoneczne. Niestety, ze względu na niskie temperatury nie było jeszcze akumulatorów, co uniemożliwiło obserwację aktualnie wytwarzanych przez urządzenia mocy.

Dzięki wycieczkom jak ta, możemy dowiedzieć się jak wytwarza się biogaz z odpadów, a także jak wygląda gospodarka odpadami w Poznaniu. Widać, że składowisko odpadów w Suchym Lesie jest bardzo estetyczne i zadbane. Zaskakującym jest, że nawet nie odczuwa się tam nieprzyjemnego zapachu . Mogliśmy zobaczyć również, jak wygląda segregacja odpadów, oraz produkcja nawozów naturalnych z biomasy leśnej. Z pewnością ten sposób walki o czyste środowisko będzie dalej rozwijany. Instalacji takich powinno być więcej, gdyż są one doskonałe przy stosowaniu generacji rozproszonej.


Więcej informacji nau temat fnkcjonowania zakładu oraz możliwości ochrony środowiska można uzyskać na stronie: http://www.odpady.poznan.pl/

 

Dodaj komentarz