Kim jesteśmy?

Wśród studenckich kół naukowych na Politechnice Poznańskiej na uwagę zasługuje niewątpliwie SKN Elektroenergetyka. Studenckie Koło Naukowe „Elektroenergetyka”, jak sama nazwa wskazuje, zrzesza studentów, dla których branża energetyczna to nie tylko przyszły chlebodawca, lecz także pole do rozwoju swoich zainteresowań.

Nasze Koło powstało w roku 1974, którego członkowie brali udział w licznych wyjazdach dydaktycznych i naukowych, a także prowadzili pomiary i badania na podstawie zleceń jednostek administracyjnych.

Obecnie, Koło funkcjonuje tam gdzie powstało, czyli przy Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Zrzesza ono 107 członków, a pieczę nad nimi sprawuje czterech opiekunów, jakimi są dr inż. Radosław Szczerbowski, dr inż. Ireneusz Grządzielski, dr inż. Robert Wróblewski oraz mgr inż. Bartosz Ceran. Obecnie przewodniczącą koła jest Natalia Spychalska.

Członkami koła są studenci z kierunków Energetyka oraz Elektrotechnika. Specjalnościami kierunku Energetyka są Elektroenergetyka, Niekonwencjonalne Źródła Energii Elektrycznej a także od niedawna – Energetyka Jądrowa. Natomiast kierunek Elektrotechnika reprezentuje specjalność Sieci i Automatyka Elektroenergetyczna. Dlatego też, działalność koła obejmuje szeroki wachlarz zainteresowań, począwszy od wytwarzania energii elektrycznej, po jej przesył i rozdział, a także burzliwy temat energetyki jądrowej.

Utrzymujemy kontakt także z innymi kołami i organizacjami studenckimi. Współpracujemy z Kołem Naukowy Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Kołem Naukowym Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej, a także z Forum Studenckich Kół Naukowych oraz Samorządem Studenckim Politechniki Poznańskiej. W ten sposób wymieniamy pomiędzy sobą informacje z różnych powiązanych ze sobą dziedzin, organizujemy razem konferencje, seminaria czy panele dyskusyjne.

 

 

Dodaj komentarz